Sri Lanka Matha

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

ශ්‍රී ලංකා මාතා (si)
Srī Lankā Mātā (si)
« Mère Sri Lanka »
Hymne de Sri Lanka
Autre(s) nom(s) ஸ்ரீ லங்கா தாயே (ta)
« Mère Sri Lanka »
Paroles Ananda Samarakoon
1940
Musique Ananda Samarakoon
1940
Adopté en 1948

Srī Lankā Mātā (« Mère Sri Lanka ») est l'hymne national Sri Lankais. Les paroles et la musique sont issues d'une composition d'Ananda Samarakoon, compositeur et musicien Sri Lankais, d'après son œuvre « Namo Namo Matha » dont les paroles ont été légèrement modifiées pour la circonstance. Il a été choisi à l'issue d'un concours, le .

Paroles[modifier | modifier le code]

Paroles originales[modifier | modifier le code]

Texte singhalais Texte tamoul Romanisation singhalaise Romanisation tamoule Transcription API de singhalais Transcription API de tamoul

ශ්‍රී ලංකා මාතා
අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා
සුන්දර සිරිබරිනී සුරැඳි අති සෝබමාන ලංකා
ධාන්‍ය ධනය නෙක මල් පලතුරු පිරි ජය භුමිය රම්‍යා
අප හට සැප සිරි සෙත සදනා ජීවනයේ මාතා
පිළිගනු මැන අප භක්තී පූජා
නමෝ නමෝ මාතා
අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා

ඔබ වේ අප විද්‍යා
ඔබ මය අප සත්‍යා
ඔබ වේ අප ශක්ති
අප හද තුළ භක්තී
ඔබ අප ආලෝකේ
අපගේ අනුප්‍රාණේ
ඔබ අප ජීවන වේ
අප මුක්තිය ඔබ වේ

නව ජීවන දෙමිනේ නිතින අප පුබුදු කරන් මාතා
ඥාන වීර්ය වඩවමින රැගෙන යනු මැන ජය භූමී කරා
එක මවකගෙ දරු කැල බැවිනා
යමු යමු වී නොපමා
පරේම වඩා සැම භේද දුරැර දා නමෝ නමෝ මාතා
අප ශ්‍රී ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ මාතා[1],[2]

ஸ்ரீ லங்கா தாயே – நம் ஸ்ரீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே
நல்லெழில் பொலி சீரணி
நலங்கள் யாவும் நிறை வான்மணி லங்கா
ஞாலம் புகழ் வள வயல் நதி மலை மலர்
நறுஞ்சோலை கொள் லங்கா
நமதுறு புகலிடம் என ஒளிர்வாய்
நமதுதி ஏல் தாயே
நமதலை நினதடி மேல் வைத்தோமே
நமதுயிரே தாயே – நம் ஸ்ரீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

நமதாரருள் ஆனாய்
நவை தவிர் உணர்வானாய்
நமதோர் வலியானாய்
நவில் சுதந்திரம் ஆனாய்
நமதிளமையை நாட்டே
நகு மடி தனையோட்டே
அமைவுறும் அறிவுடனே
அடல்செறி துணிவருளே

நமதோர் ஒளி வளமே
நறிய மலர் என நிலவும் தாயே
யாமெல்லாம் ஒரு கருணை அனைபயந்த
எழில்கொள் சேய்கள் எனவே
இயலுறு பிளவுகள் தமை அறவே
இழிவென நீக்கிடுவோம்
ஈழ சிரோமணி வாழ்வுறு பூமணி
நமோ நமோ தாயே – நம் ஸ்ரீ லங்கா
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே[1],[3],[4],[5],[6]

Srī Lankā mātā, apa Srī Lankā
Namō namō namō namō mātā
Sundara siribarinī
Surændi ati sōbamāna Lankā
Dhānya dhanaya neka
Mal palaturu piri jaya bhumiya ramyā
Apa haṭa sæpa siri seta sadanā
Jīvanayē mātā
Piḷiganu mæna apa bhaktī pūjā
Namō namō mātā, apa Srī Lankā
Namō namō namō namō mātā

Oba vē apa vidyā
Oba maya apa satyā
Oba vē apa shakti
Apa hada tuḷa bhaktī
Oba apa ālōkē
Apagē anuprāṇē
Oba apa jīvana vē
Apa muktiya oba vē

Nava jīvana demine
Nitina apa pubudu karan mātā
Gnāna vīrya vaḍavamina rægena
Yanu mæna jaya bhūmī karā
Eka mavakage daru kæla bævinā
Yamu yamu vī nopamā
Prēma vaḍā sæma bhēda duræra dā
Namō namō mātā, apa Srī Lankā
Namō namō namō namō mātā

Srī Lankā tāyē – nam Srī Lankā
Namō namō namō namō tāyē
Nalleḻil poli cīraṇi
Nalaṅkaḷ yāvum niṟai vāṉmaṇi Lankā
Ñālam pukaḻ vaḷa vayal nati malai malar
Naṟuñcōlai koḷ Lankā
Namatuṟu pukaliṭam eṉa oḷirvāy
Namatuti ēl tāyē
Namatalai niṉataṭi mēl vaittōmē
Namatuyirē tāyē – nam Srī Lankā
Namō namō namō namō tāyē

Namatāraruḷ āṉāy
Navai tavir uṇarvāṉāy
Namatere valiyāṉāy
Navil cutantiram āṉāy
Namatiḷamaiyai nāṭṭē
Naku maṭi taṉaiyōṭṭē
Amaivuṟum aṟivuṭaṉē
Aṭalceṟi tuṇivaruḷē

Namatōr oḷi vaḷamē
Naṟiya malar ena nilavum tāyē
Yāmellām oru karuṇai aṉaipayanta
Eḻilkoḷ cēykaḷ eṉavē
Iyaluṟu piḷavukaḷ tamai aṟavē
Iḻiveṉa nīkkiṭuvōm
Īḻa cirōmaṇi vāḻvuṟu pūmaṇi
Namō namō tāyē – nam Srī Lankā
Namō namō namō namō tāyē

[sriː laŋ.kaː maː.taː ǀ a.pə sriː laŋ.kaː]
[na.moː na.moː na.moː na.moː maː.taː]
[sun.də.rə si.ri.ba.ri.niː]
[su.ræ.ⁿdi a.ti soː.bə.maː.nə laŋ.kaː]
[dʱaː.njə dʱa.nə.jə ne.kə]
[mal pa.lə.tu.ru pi.ri d͡ʒa.jə bʱu.mi.jə ram.jaː]
[a.pə ha.ʈə sæ.pə si.ri se.tə sa.də.naː]
[d͡ʒiː.ʋə.nə.jeː maː.taː]
[pi.ɭi.ga.nu mæ.nə a.pə bʱak.tiː puː.d͡ʒaː]
[na.moː na.moː maː.taː ǀ a.pə sriː laŋ.kaː]
[na.moː na.moː na.moː na.moː maː.taː]

[o.bə ʋeː a.pə ʋid.jaː]
[o.bə mə.jə a.pə sat.jaː]
[o.bə ʋeː a.pə ʃak.ti]
[a.pə ha.də tu.ɭə bʱak.tiː]
[o.bə a.pə aː.loː.keː]
[a.pə.geː a.nu.praː.neː]
[o.bə a.pə d͡ʒiː.ʋə.nə ʋeː]
[a.pə muk.ti.jə o.bə ʋeː]

[na.ʋə d͡ʒiː.ʋə.nə de.mi.ne]
[ni.ti.nə a.pə pu.bu.du kə.ran maː.taː]
[gnaː.nə ʋiːr.jə ʋa.ɖə.ʋə.mi.nə ræ.ge.nə]
[ja.nu mæ.nə d͡ʒa.jə bʱuː.miː ka.raː]
[e.kə ma.ʋə.kə.ge da.ru kæ.lə bæ.ʋi.naː]
[ja.mu ja.mu ʋiː no.pə.maː]
[preː.mə ʋa.ɖaː sæ.mə bʱeː.də du.ræ.rə daː]
[na.moː na.moː maː.taː ǀ a.pə sriː laŋ.kaː]
[na.moː na.moː na.moː na.moː maː.taː]

/ɕɾiː ləŋ.gaː taː.jeː | nəm ɕɾiː ləŋ.gaː/
/nə.moː nə.moː nə.moː nə.moː taː.jeː/
/nəl.le.ɻil po.li siː.ɾə.ɳi/
/nə.ləŋ.gəɭ jaː.ʋum ni.rəɪ ʋaːn.mə.ɳi ləŋ.gaː/
/ɲaː.ləm pu.kəɻ ʋə.ɭə ʋə.jəl nə.di mə.ləɪ mə.ləɾ/
/nə.ruɲ.t͡ʃoː.ləɪ koɭ ləŋ.gaː/
/nə.mə.du.ru pu.gə.li.ɖəm e.nə o.ɭiɾ.ʋaːj/
/nə.mə.du.di eːl taː.jeː/
/nə.mə.də.ləɪ ni.nə.də.ɖi meːl ʋəɪt.toː.meː/
/nə.mə.du.ji.ɾeː taː.jeː | nəm ɕɾiː ləŋ.gaː/
/nə.moː nə.moː nə.moː nə.moː taː.jeː/

/nə.mə.daː.ɾə.ɾuɭ aː.naːj/
/nə.ʋəɪ tə.ʋiɾ u.ɳəɾ.ʋaː.naːj/
/nə.mə.de.ɾe ʋə.li.jaː.naːj/
/nə.ʋil su.dən.di.ɾəm aː.naːj/
/nə.mə.di.ɭə.məɪ.jəɪ naːɖ.ɖeː/
/nə.gu mə.ɖi tə.nəɪ.joːɖ.ɖeː/
/ə.məɪ.ʋu.rum ə.ri.ʋu.ɖə.neː/
/ə.ɖəl.t͡ʃe.ri tu.ɳi.ʋə.ɾu.ɭeː/

/nə.mə.doːɾ o.ɭi ʋə.ɭə.meː/
/nə.ri.jə mə.ləɾ e.nə ni.lə.ʋum taː.jeː/
/jaː.mel.laːm o.ɾu kə.ɾu.ɳəɪ a.nəɪ.bə.jən.də/
/e.ɻil.goɭ seːj.gəɭ e.nə.ʋeː/
/i.jə.lu.ru pi.ɭə.ʋu.gəɭ tə.məɪ ə.rə.ʋeː/
/i.ɻi.ʋe.nə niːk.ki.ɖu.ʋoːm/
/iː.ɻə si.ɾoː.mə.ɳi ʋaːɻ.ʋu.ru puː.mə.ɳi/
/nə.moː nə.moː taː.jeː | nəm ɕɾiː ləŋ.gaː/
/nə.moː nə.moː nə.moː nə.moː taː.jeː/

Traduction[modifier | modifier le code]

Mère Sri Lanka, nous t’adorons,
Abondante de prospérité,
Belle dans la grâce et l’amour,
Chargée avec du maïs et des fruits succulents
Et parfumée de fleurs aux teintes éclatantes,
Donneuse de vie et pleine de belles choses,
Notre terre de joie et de victoire,
Reçoit notre gratitude et notre prière sublime,
Sri Lanka, nous t’adorons.
Tu nous as donné le savoir et la vérité,
L’art est notre force et notre foi profonde,
Notre lumière divine, notre être sensible,
Soupir de vie et de libération,
Accorde-nous, une terre sans esclavage, de l’inspiration,
Inspire nous pour toujours,
Dans ta sagesse et ta force accrue,
Mauvaise foi, haine et conflit ont cessé,
Dans l’amour enveloppé, une nation puissante,
Qui marche en avant, unie,
Guide-nous, Mère, à la liberté ultime.

Références[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • (en) C. A. Gunarwardena, « National anthem », in Encyclopedia of Sri Lanka, New Dawn Press, New Delhi, 2006 (2e éd.), p. 253 (ISBN 978-1932705485)

Liens externes[modifier | modifier le code]