Aller au contenu

Hymne national de la Mongolie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Hymne national de la Mongolie
Hymne national de Drapeau de la Mongolie Mongolie
Paroles Tsendiin Damdinsüren
1950
Musique Bilegiin Damdinsuren et Luvsanjamts Murjorj
Adopté en 1950

L'hymne national de la Mongolie a de nouvelles paroles depuis 2006. La musique est de Bilegiin Damdinsuren (1919 – 1991) et Luvsanjamts Murjorj (1915 – 1996) et les paroles ont été écrites par Tsendiin Damdinsüren (1908 – 1986). Les paroles de l'hymne national actuel datent de 1950, en remplacement de l'Internationale Communiste adoptée en 1924.

Paroles[modifier | modifier le code]

Paroles actuelles[modifier | modifier le code]

En alphabet cyrillique
En alphabet mongol traditionnel
En alphabet Latin

Дархан манай тусгаар улс
Даяар монголын ариун голомт
Далай их дээдсийн гэгээн үйлс
Дандаа энхжин үүрд мөнхжинө.

Хамаг дэлхийн шударга улстай
Хамтран нэгдсэн эвээ бэхжүүлж
Хатан зориг, бүхий л чадлаараа
Хайртай Монгол орноо мандуулъя.

Өндөр төрийн минь сүлд ивээж
Өргөн түмний минь заяа түшиж
Үндэс язгуур, хэл соёлоо
Үрийн үрдээ өвлөн бадраая.

Эрэлхэг Монголын золтой ардууд
Эрх чөлөө жаргалыг эдлэв
Жаргалын түлхүүр, хөгжлийн тулгуур
Жавхлант манай орон мандтугай.[1],[2],[3],[4],[5]

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠥᠰ
ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ
ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ
ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ
ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠢ᠎ᠠ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠢᠪᠡᠭᠡᠵᠦ
ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠋ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ᠌ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠳ
ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ᠂ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ
ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠅[1]

Darhan manaj tuszgár ulsz
Dajár mongolín ariun golomt
Dalaj ih dédszín gegén üjlsz
Dandá enhzsizs, űrd mönhözsnö.

Hamag delhín sudarga ulsztaj
Hamtran negdszen evé behzsűlzs
Hatan zorig, bühí l csadlárá
Hajrtaj Mongol ornó mandúlja.

Öndör törín miny szüld ivézs
Örgön tümní miny zajá tüsizs
Ündesz jazgúr, hel szojoló
Ürín ürdé övlön badrája.

Erelheg Mongolín zoltoj ardúd
Erh csölő zsargalíg edlev
Zsargalín tülhűr, högzslín tulgúr
Zsavhlant manaj oron mandtugaj.

Traduction[modifier | modifier le code]

Notre pays, inébranlable et indépendant
C'est la terre ancestrale de tous les Mongols
Les bons actes du monde entier
Toujours fermes, continueront pour toujours.
Notre pays renforcera ses relations
Avec tous les bons pays du monde,
Et nous permettra de développer le nôtre la Mongolie rêvée,
Avec tout notre volonté et notre force.
Le symbole de notre grande nation nous bénit
Et il soutient le destin des peuples
Notre ascendance, culture et langage
Nous devons conserver et favoriser pour toujours.
Les peuples brillants de la courageuse Mongolie
Ont liberté et bonheur
La clé est le bonheur, la colonne pour la prospérité
Notre grand pays prospérera.

Paroles 1992 – 2006[modifier | modifier le code]

En cyrillique
En alphabet mongol traditionnel
En latin

Дархан манай хувьсгалт улс
Даяар монголын ариун голомт
Дайсны хөлд хэзээ ч орохгүй
Дандаа энхжин үүрд мөнхжинө.

Хор:
Хамаг дэлхийн шударга улстай
Хамтран нэгдсэн эгнээг бэхжүүлж
Хатан зориг, бүхий л чадлаараа
Хайртай Монгол орноо мандуулъя.

Зоригт Монголын золтой ардууд
Зовлонг тонилгож, жаргалыг эдлэв
Жаргалын түлхүүр, хөгжлийн тулгуур
Жавхлант манай орон мандтугай.

Хор[2],[5]

ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠬᠤᠪᠰᠭᠠᠯᠲ ᠤᠯᠤᠰ
ᠳᠠᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ
ᠳᠠᠢᠰᠨᠢ ᠺᠥᠯᠳ ᠺᠡᠽᠡᠡ ᠴ ᠣᠷᠣᠺᠭᠦᠢ
ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠨᠠ᠃

ᠬᠣᠣᠷ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ
ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠢᠠ᠃

ᠵᠣᠷᠭᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠽᠣᠯᠳᠣᠢ ᠠᠷᠳᠤᠳ
ᠵᠣᠪᠯᠣᠩᠭ ᠳᠣᠨᠢᠯᠭᠭᠣᠵ ᠵᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ
ᠵᠠᠷᠭᠠᠢᠨ ᠳᠦᠯᠬᠦᠦᠷ ᠬᠥᠭᠵᠯᠢᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠤᠤᠷ
ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠬᠣᠣᠷ

Darhan manaj huvyszgalt ulsz
Dajár mongolín ariun golomt
Dajszní höld hezé cs orohgüj
Dandá enhzsin űrd mönhzsinö.

Hor:
Hamag delhín sudarga ulsztaj
Hamtran negdszen egnég behzsűlzs
Hatan zorig, bühí l csadlárá
Hajrtaj Mongol ornó mandúlja.

Zorigt Mongolín zoltoj ardúd
Zovlong tonilgozs, zsargalíg edlev
Zsargalín tülhűr, högzslín tulgúr
Zsavhlant manaj oron mandtugaj.

Hor

Version post-Stalinien : 1961 – 1991[modifier | modifier le code]

En cyrillique
En alphabet mongol traditionnel
En latin

Урьдийн бэрх дарлалыг устгаж
Ардын эрх жаргалыг тогтоож
Бүх нийтийн зоригийг илтгэсэн
Бүгд Найрамдах Улсаа байгуулсан.

Хор:
Сайхан Монголын цэлгэр орон
Саруул хөгжлийн дэлгэр гүрэн
Үеийн үед энхжин бадартугай
Үүрдийн үүрд батжин мандтугай.

Ачит нам алсыг гийгүүлж
Хүчит түмэн улсыг хөгжүүлж
Бууршгүй зүтгэл дүүрэн хөвчилсөн
Цуцашгүй тэмцэл түүхийг товчилсон.

Хор

Зөвлөлт оронтой заяа холбож
Дэвшилт олонтой санаа нийлж
Хандах зүгийг бахтай барьсан
Мандах коммунизмыг цогтой зорьсон.

Хор[2],[6],[5]

ᠤᠷᠢᠳᠢᠢᠨ ᠪᠡᠷᠬ ᠳᠠᠷᠯᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨᠳᠭᠠᠵ
ᠠᠷᠳᠢᠨ ᠡᠷᠬ ᠵᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠭ ᠳᠣᠭᠳᠣᠣᠵ
ᠪᠦᠬ ᠨᠢᠢᠳᠢᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠢᠢᠭ ᠢᠯᠳᠭᠡᠰᠡᠨ
ᠪᠦᠭᠳ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬ ᠤᠯᠤᠰᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠤᠯᠤᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠣᠷ
ᠰᠠᠡᠬᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠢᠨ ᠴᠡᠯᠭᠡᠷ ᠣᠷᠣᠨ
ᠰᠠᠷᠤᠤᠯ ᠬᠥᠭᠵᠯᠢᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠭᠦᠷᠡᠨ
ᠦᠶᠡᠢᠢᠨ ᠦᠶᠡᠳ ᠡᠨᠬᠵᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠡ
ᠦᠦᠷᠳᠤᠤᠨ ᠦᠦᠷᠳ ᠪᠠᠳᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠠᠴᠡᠳ ᠨᠠᠮ ᠠᠯᠨᠢᠭ ᠭᠢᠢᠭᠦᠦᠯᠵ
ᠬᠦᠴᠢᠳ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠢᠭ ᠬᠥᠭᠵᠦᠦᠯᠵ
ᠪᠤᠤᠷᠱᠭᠦᠢ ᠵᠦᠳᠭᠡᠯ ᠳᠦᠦᠷᠡᠨ ᠬᠥᠪᠴᠢᠯᠰᠣᠨ
ᠴᠤᠴᠠᠱᠭᠦᠢ ᠳᠡᠮᠴᠡᠨ ᠳᠦᠦᠬᠢᠢᠭ ᠳᠣᠪᠢᠯᠰᠣᠨ᠃

ᠬᠣᠣᠷ

ᠵᠥᠪᠯᠥᠳ ᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠢ ᠵᠠᠶᠠᠠ ᠬᠣᠯᠪᠣᠵ
ᠳᠡᠪᠱᠯᠳ ᠣᠯᠣᠨᠳᠣᠢ ᠰᠠᠨᠠᠠ ᠨᠢᠢᠯᠵ
ᠬᠠᠨᠳᠠᠬ ᠵᠦᠭᠢᠢᠭ ᠪᠠᠬᠳᠠᠡ ᠪᠠᠷᠢᠰᠠᠨ
ᠮᠠᠨᠳᠠᠬ ᠻᠤᠮᠮᠤᠨᠴᠮᠢᠭ ᠴᠤᠭᠳᠣᠡ ᠵᠣᠷᠢᠰᠣᠨ᠃

ᠬᠣᠣᠷ

Urydín berh darlalíg usztgazs
Ardín erh zsargalíg togtózs
Büh nítín zorigíg iltgeszen
Bügd Najramdah Ulszá bajgúlszan.

Hor:
Szajhan Mongolín celger oron
Szarúl högzslín delger güren
Üjeín üjed enhzsin badartugaj
Űrdín űrd batzsin mandtugaj.

Acsit nam alszíg gígűlzs
Hücsit tümen ulszíg högzsűlzs
Búrsgüj zütgel dűren hövcsilszön
Cucasgüj temcel tűhíg tovcsilszon.

Hor

Zövlölt orontoj zajá holbozs
Devsilt olontoj szaná nílzs
Handah zügíg bahtaj baryszan
Mandah kommunizmíg cogtoj zoryszon.

Hor

Version originale : 1950 – 1961[modifier | modifier le code]

En cyrillique
En alphabet mongol traditionnel
En latin

Дархан манай хувьсгалт улс
Даяар Монголын ариун голомт
Дайсны хөлд хэзээ ч орохгүй
Дандаа энхжиж үүрд мөнхжинө.

Хор:
Хамаг дэлхийн шударга улстай
Хамтран нэгдсэн эгнээг бэхжүүлж
Хатан зориг, бүхий л чадлаараа
Хайртай Монгол орноо мандуулъя.

Ачит Ленин Сталины заасан
Ардын чөлөө, жаргалын замаар
Агуу Монгол орноо удирдсан
Ачит Сүхбаатар, Чойбалсан.

Хор

Зоригт Монголын золтой ардууд
Зовлонг тонилгож, жаргалыг эдлэв
Жаргалын түлхүүр, хөгжлийн тулгуур
Жавхлант манай орон мандтугай.

Хор[2],[5]

 ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠬᠤᠪᠰᠭᠠᠯᠲ ᠤᠯᠤᠰ
ᠳᠠᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ
ᠳᠠᠢᠰᠨᠢ ᠺᠥᠯᠳ ᠺᠡᠽᠡᠡ ᠴ ᠣᠷᠣᠺᠭᠦᠢ
ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠡ᠊ᠩᠬᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠨᠠ᠃

ᠬᠣᠣᠷ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠪ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ
ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠢᠠ᠃

ᠠᠢᠳ ᠯᠶᠡᠨᠢᠨ ᠰᠳᠠᠯᠢᠨᠢ ᠵᠠᠠᠰᠠᠨ
ᠠᠷᠳᠢᠨ ᠴᠥᠯᠤᠤ ᠵᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠨ ᠵᠠᠮᠠᠠᠷ
ᠠᠭᠤᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠨᠣᠣ ᠤᠳᠢᠷᠳᠰᠠᠨ
ᠠᠢᠳ ᠰᠦᠬᠪᠠᠠᠳᠠᠷ ᠴᠣᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠣᠷ

ᠵᠣᠷᠭᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠽᠣᠯᠳᠣᠢ ᠠᠷᠳᠤᠳ
ᠵᠣᠪᠯᠣᠩᠭ ᠳᠣᠨᠢᠯᠭᠭᠣᠵ ᠵᠠᠷᠭᠠᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠪᠡ
ᠵᠠᠷᠭᠠᠢᠨ ᠳᠦᠯᠬᠦᠦᠷ ᠬᠥᠭᠵᠯᠢᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠤᠤᠷ
ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠮᠠᠨᠠᠶ ᠤᠷᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠢ᠃

ᠬᠣᠣᠷ

Darhan manaj huvyszgalt ulsz
Dajár mongolín ariun golomt
Dajszní höld hezé cs orohgüj
Dandá enhzsizs űrd mönhzsinö.

Hor:
Hamag delhín sudarga ulsztaj
Hamtran negdszen egnég behzsűlzs
Hatan zorig, bühí l csadlárá
Hajrtaj Mongol ornó mandúlja.

Acsit Lyenin Sztaliní zászan
Ardín csölő, zsargalín zamár
Agú Mongol ornó udirdszan
Acsit Szühbátar, Csojbalszan.

Hor

Zorigt Mongolín zoltoj ardúd
Zovlong tonilgozs, zsargalíg edlev
Zsargalín tülhűr, högzslín tulgúr
Zsavhlant manaj oron mandtugaj.

Hor

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. a et b http://www.linguamongolia.com/The%20Mongolian%20National%20Anthem.pdf The Mongolian National Anthem (PDF). linguamongolia. Consulté sur 2019-01-11.
  2. a b c et d http://www.sonin.mn/blog/baatarhuyag/1087 Монгол улсын төрийн дууллын түүх. Sonin.mn. 2012-03-15. Consulté sur 2019-01-11.
  3. https://www.legalinfo.mn/annex/details/25?lawid=496 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ДУУЛАЛ. Legalinfo.mn. Consulté sur 2019-01-11.
  4. http://www.mnb.mn/i/133923 Монгол Улсын төрийн дуулал. MNB.mn. 4 February 2018. Consulté sur 2019-01-11.
  5. a b c et d http://www.baabar.mn/article/3231 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ДУУЛЛЫН ТҮҮХ. Baabar.mn. Écrit par "Баатархуяг". Posté sur 2011-06-29. Consulté sur 2020-06-02.
  6. http://www.nationalanthems.info/mn-90%27.htm nationalanthems.info. Mongolia (1961-1990). Kendall, David.

Voir aussi[modifier | modifier le code]