Druk tsendhen

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Druk tsendhen (dz)
Le royaume du dragon de tonnerre
Hymne national de Drapeau du Bhoutan Bhoutan
Paroles Dasho Gyaldun Thinley
Musique Aku Tongmi
Adopté en 1953

Druk tsendhen est l'hymne national du Royaume du Bhoutan depuis 1953. Il fut composé par Aku Tongmi, les paroles sont de Dasho Gyaldun Thinley[1],[2].

Paroles[modifier | modifier le code]

Paroles en Dzongkha[modifier | modifier le code]

Écriture tibétaine Écriture latine Écriture cyrillique Transcription API

འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།།
དཔལ་ལུགས་གཉིས་བསྟན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་མགོན་།།
འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་།།
སྐུ་འགྱུར་མེད་བརྟན་ཅིང་ཆབ་སྲིད་འཕེལ་།།
ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་།།
འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག་།།[3],[4]

Dru tsend°en kepä gäkhap na
Pä lu’nyi tensi kyongwä gin
Dru gäpo ’ngada rinpoche
Ku gyûme tencing chap si phe
Chö sanggä tenpa dâzh°ing gä
Bang deki nyima shâwâsho

Друк цэндхэн кэпай гайкхап на
Пайл лукник тэнсы кёнгвай гын
Друк гайлпо нгадак рынпочхэ
Ку гюрмэ тэнчынг чхап сыт пхэл
Чхой санггай тэнпа даржынг гайл
Банг дэкыт нима шарваршок.

[ɖ(ʐ)ṳ̀e̯ t͡sén.d̥è̤ŋ ké.pɛ́ː ǀ gɛ̤̀ː(l).kʰɑ́(p̚) nɑ̤̀]
[pɛ́ː(l) lɔ̤̀ː.ɲ(j)ɪ́ː tɛ́ːn.sɪ́ ǀ 𝄆 cɔ́ːŋ.wɛ̤̀ː gɪ̤̀n 𝄇]
[ɖ(ʐ)ṳ̀e̯ gɛ̤̀ː(l).pó ŋɑ́.dɑ̤̀ ǀ rɪ̤̀m.pó.t͡ɕʰé]
[kúe̯ ɟʊ̤̀ː.mè̤ tɛ́n.t͡ɕɪ́ːŋ ǀ 𝄆 t͡ɕʰɑ́(p̚) sɪ́ pʰé(l) 𝄇]
[t͡ɕʰǿ sɑ́ːŋ.gɛ̤̀ː tɛ́m.pɑ́ ǀ dɑ̤̀ː.ʑ̥ɪ́ːŋ gɛ̤̀ː(l)]
[bɑ̤̀ːŋ dè̤.kɪ́ ɲ(j)ɪ̤̀.mɑ̤̀ ǀ 𝄆 ɕɑ́ː.wɑ̤̀ː.ɕó 𝄇]

Traduction[modifier | modifier le code]

Dans le Royaume du Dragon de tonnerre, où les cyprès croissent
le refuge des traditions monastiques et civiles glorieuses,
le roi du Bhoutan, souverain précieux,
son être est éternel, son règne prospère
les enseignements d'éclaircissement prospèrent et s'épanouissent
Puisse le peuple briller comme le soleil de la paix et du bonheur.

Références[modifier | modifier le code]

  1. Hrvatska Enciklopedija. Brozović, Dalibor. 1999. 1. Miroslav Krleža. p. 569 (ISBN 953-6036-29-0).
  2. Independence Days: Holidays and Celebrations. Blackwell, Amy Hackney. Infobase Publishing, 2009 (ISBN 1-60413-101-2). p. 15.
  3. National Anthem. Government of Bhutan. Bhutan Portal.
  4. Bhutan: The Constitution of the Kingdom of Bhutan.

Liens externes[modifier | modifier le code]