Jana Gana Mana

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

जन गण मन (hi)
Jana Gaṇa Mana (hi)
« T'es le souverain de toutes les âmes »
Image illustrative de l’article Jana Gana Mana
Partition de Jana Gana Mana

Hymne national de l'Inde
Autre(s) nom(s) জন গণ মন (bn)
Jôno Gôno Mono
Paroles Rabindranath Tagore,
1911
Musique Rabindranath Tagore,
1911
Adopté en
Fichiers audio
Jana Gana Mana (instrumental)
noicon
Jana Gana Mana (vocal)
noicon
Des difficultés à utiliser ces médias ?
Des difficultés à utiliser ces médias ?
Des difficultés à utiliser ces médias ?
Fichier audio externe Vidéo officielle publiée en 2000 pour fêter les 50 ans de la république indienne sur YouTube

Jana Gana Mana (en hindi : जन गण मन ; en bengali : জন গণ মন) est l'hymne national de l'Inde adopté par l'Assemblée constituante, le . Il est la première strophe d'un chant écrit et composé par Rabindranath Tagore en 1911 (également auteur de l'hymne bangladais)[1],[2],[3].

Il est basé sur l'hymne brahmo (en) Bharoto Bhagyo Bidhata (en bengali : ভারত ভাগ্য বিধাতা) qui a été créé par Tagore. Il a été officiellement proclamé hymne national de l'Inde par l'Assemblée constituante de l'Inde le 24 janvier 1950[4].

Histoire[modifier | modifier le code]

En 1911, le polyglotte bengali Rabindranath Tagore a écrit le poème original Bharoto Bhagyo Bidhata, qui comporte cinq strophes. Le poème fut publié en janvier 1912 dans le Tattwabodhini Patrika (en), qui était la publication officielle du Brahmo Samaj avec Tagore[pas clair][5].

Il a été chanté pour la première fois en public le 27 décembre 1911 lors de la session de Calcutta (aujourd'hui Kolkata) du Congrès national indien[6],[7].

En 1912, la chanson a été interprétée par Sarala Devi Chaudhurani, la nièce de Tagore, avec le groupe d'élèves de l'école, devant des membres éminents du Congrès tels que Bishan Narayan Dhar, président du Congrès national indien, et Ambica Charan Mazumdar (en)[8].

À l'extérieur de Calcutta, le 28 février 1919, la chanson a été chantée par le barde lui-même lors d'une session dans une université de l'Andhra Pradesh, où Tagore s'est rendu pour chanter la chanson. La chanson a captivé les étudiants universitaires, tandis que Margaret Cousins (alors directrice adjointe de l'université) a demandé à Tagore de créer une traduction anglaise de la chanson et d'écrire la notation musicale de l'hymne national. Tagore a traduit le texte en anglais à l'université, qu'il a intitulé « Le soleil du matin de l'Inde » (en anglais). L'université a adopté la traduction de Tagore de la chanson comme son chant de prière qui est encore chanté aujourd'hui[9].

Jana Gana Mana joué en 1942 à Hambourg.

La chanson a été choisie comme hymne national par Subhas Chandra Bose en Allemagne. Lorsque la Société germano-indienne a été fondée le 11 septembre 1942 à Hambourg, l'Orchestre symphonique de la radio de Hambourg a joué pour la première fois Jana Gana Mana comme hymne national de l'Inde nouvellement indépendante[10].

Avant d'être officiellement adopté comme hymne national indien en 1950, Jana Gana Mana a été entendu dans le film Hamrahi (en) de 1945[11]. Il a également été adopté comme chanson de l'école Doon School en 1935[12].

Paroles[modifier | modifier le code]

Original en bengali Officiel en hindi Traduction anglaise par Tagore

জন গণ মন অধিনায়ক জয় হে,
ভারত ভাগ্য বিধাতা
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎ‍‌কল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে
তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয়গাথা
জন গণ মঙ্গল দায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্য বিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে
জয় জয় জয়, জয় হে॥[13],[14]

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता!
पंजाब-सिन्ध-गुजरात-मराठा,
द्रविड-उत्कल-बङ्ग
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि तरंग
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता!
जय हे! जय हे! जय हे!
जय जय जय जय हे[15]!

Thou art the ruler of the minds of all people,
Dispenser of India's destiny.
Thy name rouses the hearts of Punjab, Sindh,
Gujarat and Maratha,
Of the Dravida and Odisha
and Bengal;
It echoes in the hills of Vindhya and the
Himalayas,
Mingles in the music of Ganga and Yamuna
and is chanted by
The waves of the Indian sea.
They pray for thy blessings and sing thy praise.
The saving of all people waits in thy hand,
Thou dispenser of India's destiny.
Victory, victory, victory to thee[16]

.
Autres transcriptions
Transcription latine française Alphasyllabaire gujarati Alphasyllabaire tamoul Alphasyllabaire télougou Écriture kannada

Djane gaṇe mane adhinâyaque djaye hé,
bhârate bhâguie vidhâta!
Penjâbe—Sindh—Gudjarâte—Marâṭha…
Drâviṛe—Utcale—Bangue…
Vindhie—Himâtchale—Yamuna—Ganga…
uttchhale djaladhi tarangue.
Tabe chubhe nâmé djâgué…
tabe chubhe âchiṣe mângué…
gâhé tabe djaye gâtha.
Djane gaṇe mangale dâyaque djaye hé,
bhârate bhâguie vidhâta…
Djaye hé… Djaye hé… Djaye hé…
Djaye djaye djaye djaye hé!

જન ગણ મન અધિનાયક જય હે
ભારત ભાગ્ય વિધાતા।
પંજાબ સિંધુ ગુજરાત મરાઠા
દ્રાવિડ઼ ઉત્કલ બંગ
વિંધ્ય હિમાચલ યમુના ગંગા
ઉચ્છલ જલધિ તરંગ
તવ શુભ નામે જાગે
તવ શુભ આશિષ માગે
ગાહે તવ જયગાથા।
જન ગણ મંગલ દાયક જય હે
ભારત ભાગ્ય વિધાતા।
જય હે। જય હે। જય હે।
જય જય જય જય હે॥

சன கண மன அதிநாயக செய கே
பாரத பாக்கிய விதாதா.
பஞ்சாப சிந்து குசராத்த மராட்டா
திராவிட உத்கல வங்கா.
விந்திய இமாச்சல யமுனா கங்கா
உச்சல சலதி தரங்கா.
தவ சுப நாமே சாகே,
தவ சுப ஆசிச மாகே,
காகே தவ செய காதா.
சன கண மங்கள தாயக செயகே
பாரத பாக்கிய விதாதா.
செய கே, செய கே, செய கே,
செய செய செய, செய கே.

జన గణ మన అధినాయక జయ హే
భారత భాగ్య విధాతా।
పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠా
ద్రావిడ ఉత్కళ వంగ।
వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా
ఉచ్ఛల జలధి తరంగ।
తవ శుభ నామే జాగే
తవ శుభ ఆశిష మాగే
గాహే తవ జయ గాథా।
జన గణ మంగళ దాయక జయ హే
భారత భాగ్య విధాతా।
జయ హే। జయ హే। జయ హే।
జయ జయ జయ జయ హే।।

ಜೊನೊ ಗೊಣೊ ಮೊನೊ ಒಧಿನಾಯೊಕೊ ಜೊಯೊ ಹೇ
ಭಾರೊತೊ ಭಾಗ್ಯೊ ಬಿಧಾತಾ
ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮೊರಾಥಾ
ದ್ರಾಬಿರೊ ಉತ್ಕೊಲೊ ಬೊಂಗೊ
ಬಿಂಧ್ಯೊ ಹಿಮಾಚೊಲೊ ಜೊಮುನಾ ಗೊಂಗಾ
ಉಚ್ಛೊಲೊ ಜೊಲೊಧಿ ತೊರೊಂಗೊ
ತೊಬೊ ಶುಭೊ ನಾಮೇ ಜಾಗೇ
ತೊಬೊ ಶುಭೊ ಆಶಿಷೊ ಮಾಗೇ
ಗಾಹೇ ತೊಬೊ ಜೊಯೊಗಾಥಾ
ಜೊನೊ ಗೊಣೊ ಮೊಂಗೊಲೊದಾಯೊಕೊ ಜಯ ಹೇ
ಭಾರೊತೊ ಭಾಗ್ಯೊ ಬಿಧಾತಾ
ಜೊಯೊ ಹೇ ಜೊಯೊ ಹೇ ಜೊಯೊ ಹೇ
ಜೊಯೊ ಜೊಯೊ ಜೊಯೊ ಜೊಯೊ ಹೇ

Transcriptions phonétiques
API de l'hindi sanskritisé API du bengali sanskritisé API de l'anglais indien

[d͡ʒə.nə gə.ɳə mə.nə ə.d̪ʱi.nɑː.jə.kə d͡ʒə.jə ɦeː ǀ]
[bʱɑː.ɾə.t̪ə bʱɑː.gjə ʋɪ.dʱɑː.t̪ɑː ǁ]
[pə̃.d͡ʒɑː.bə sɪnd̪ʱ gʊ.d͡ʒə.ɾɑː.t̪ə mə.ɾɑː.ʈʰɑː ǀ]
[d̪ɾɑː.ʋɪ.ɽə ʊt̪.kə.lə bə̃.gə ǀ]
[ʋɪ̃.d̪ʱjə ɦɪ.mɑː.t͡ʃə.lə jə.mʊ.nɑː gə̃.gɑː ǀ]
[ʊt̚.t͡ʃʰə.lə d͡ʒə.lə.d̪ʱi t̪ə.ɾə̃.gə ǀ]
[t̪ə.bə ʃʊ.bʱə nɑː.meː d͡ʒɑː.geː ǀ]
[t̪ə.bə ʃʊ.bʱə ɑː.ʃɪ.ʂə mɑ̃ː.geː ǀ]
[gɑː.ɦeː t̪ə.bə d͡ʒə.jə gɑː.t̪ʰɑː ‖]
[d͡ʒə.nə gə.ɳə mə̃.gə.lə d̪ɑː.jə.kə d͡ʒə.jə ɦeː ǀ]
[bʱɑː.ɾə.t̪ə bʱɑː.gjə ʋɪ.d̪ʱɑː.t̪ɑː ‖]
[d͡ʒə.jə ɦeː ǀ d͡ʒə.jə ɦeː ǀ d͡ʒə.jə ɦeː ǀ]
[d͡ʒə.jə d͡ʒə.jə d͡ʒə.jə d͡ʒə.jə ɦeː ‖]

[d͡ʒɔ.no ɡɔ.no mɔ.no o.d̪ʱi.na.e̯ɔ.ko d͡ʒɔ.e̯o ɦe ǀ]
[bʱa.ro.t̪o bʱag̚.go bi.d̪ʱa.t̪a ǁ]
[pɔn.d͡ʒa.bo ʃin.d̪ʱu ɡud͡ʒ.ra.ʈo ma.ra.ʈʰa ǀ]
[d̪ra.bi.ɽo ut̪.kɔ.lo bɔŋ.ɡo ‖]
[bin.d̪ʱo ɦi.ma.t͡ʃɔ.lo d͡ʒo.mu.na ɡɔŋ.ɡa ǀ]
[ut̚.t͡ʃʰɔ.lo d͡ʒɔ.lo.d̪ʱi.to.rɔŋ.ɡo ‖]
[t̪ɔ.bo ʃu.bʱo na.me d͡ʒa.ɡe ǀ]
[t̪ɔ.bo ʃu.bʱo a.ʃi.ʃo ma.ɡe ǀ]
[ga.ɦe t̪ɔ.bo d͡ʒɔ.e̯o ɡa.t̪ʰa ‖]
[d͡ʒɔ.no ɡɔ.no moŋ.ɡɔ.lo d̪a.e̯ɔ.ko d͡ʒɔ.e̯o ɦe ǀ]
[bʱa.ro.t̪o bʱag̚.go bi.d̪ʱa.t̪a ‖]
[d͡ʒɔ.e̯o ɦe ǀ d͡ʒɔ.e̯o ɦe ǀ d͡ʒɔ.e̯o ɦe ǀ]
[d͡ʒɔ.e̯o d͡ʒɔ.e̯o d͡ʒɔ.e̯o d͡ʒɔ.e̯o ɦe ‖]

[ˈd̪äʊ̯ äː(ɽ)ʈ d̪ə ˈruː.lə(ɾ) əʋ d̪ə ˈmäɪ̯ndz əʋ ɔːl ˈpiː.pəl ǀ]
[ɖɪs.ˈpɛn.sə(ɾ) əʋ ˈɪɳ.ɖɪə̯z ˈɖɛʃ.ʈɪ.niː ‖]
[d̪äɪ̯ neːm ˈräʊ̯.zɪz d̪ə ɦäː(ɾ)t̪s əʋ pə̃.ˈdʒaːb sɪnd̪ʱ ǀ]
[gʊ.dʒə.ˈɾaːt̪ ɛm mə.ˈɾaː.ʈʰə ǀ]
[əʋ d̪ə ˈd̪ɾaː.ʋɪ.ɖə ɛn oː.ɖɪ.ˈʃaː]
[ɛm bɛŋ.ˈɡɔːl ǀ]
[ɪʈ ˈɛ.koːz ɪn d̪ə ˈɦɪlz əʋ ˈʋɪ̃.d̪ʱɪə̯ ɛn d̪ə ɦɪ.ˈmaː.lə.jəz ǀ]
[ˈmɪŋ.ɡəlz ɪn d̪ə ˈmjuː.zɪk əʋ gə̃ˈgaː ɛn jə.mʊ.ˈnaː ǀ]
[ɛn ɪs ˈtʃæɳ.ʈəɖ bäɪ̯]
[d̪ə ˈʋeːʋz əʋ d̪ə ˈɪɳ.ɖɪə̯n siː ‖]
[d̪eː ˈpɾeː fɔː(ɾ) d̪äɪ̯ ˈblɛ.sɪŋz ɛn ˈsɪŋ d̪äɪ̯ ˈpɾeːz ǀ]
[d̪ə ˈseː.ʋɪŋ əʋ ɔːl ˈpiː.pəl ʋeːt̪s ɪn d̪äɪ̯ ˈɦæɳɖ ǀ]
[ˈd̪äʊ̯ ɖɪs.ˈpɛn.sə(ɾ) əʋ ˈɪɳ.ɖɪə̯z ˈɖɛʃ.ʈɪ.niː ‖]
[ˈʋɪk.ʈə.ɾiː ˈʋɪk.ʈə.ɾiː ˈʋɪk.ʈə.ɾiː ʈuː ˈd̪iː ‖]

Traduction française[modifier | modifier le code]

Tu es le souverain des âmes du peuple,
Toi qui diriges le destin de l'Inde !
Ton nom soulève les cœurs
Du Pendjab, du Sindh, du Gujarat, du Maharashtra,
Du Dravida, de l'Orissa et du Bengale !
Il résonne dans les montagnes des Vindhyas et des Himalayas,
Se fond dans la musique de la Yamuna et du Gange
Et est chanté par les vagues de l'océan Indien !
Ils prient pour avoir ta bénédiction et chantent tes louanges,
Le salut du peuple est dans tes mains !
Tu es le souverain des âmes du peuple,
Tu es celui qui diriges le destin de l'Inde !
Victoire à toi! Victoire à toi!
Victoire, victoire, victoire à toi.</poem>

Annexes[modifier | modifier le code]

Sur les autres projets Wikimedia :

Article connexe[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

 1. National Symbol: National Anthem. National Portal of India.
 2. Britannica, Editors of Encyclopedia (2008), Britannica Encyclopedia of India (Set of 5 Volumes), Encyclopedia Britannica India, p. 167, (ISBN 978-81-8131-008-8)
 3. National anthem of India: a brief on 'Jana Gana Mana'. News18 (2012-08-14).
 4. Interesting Facts About Our National Anthem. Cultura India.
 5. National Identity
 6. 100 years since 'Jana Gana Mana' was born (2017-02-02). The Hindu. Chowdhury, Arunangsu Roy.
 7. India and national symbols. india.gov.in.
 8. 10 things to know about Indian national Anthem
 9. Does India's national anthem extol the British? (2015-07-09). BBC News (en anglais). Biswas, Soutik.
 10. The History of Patriotism: When Mahatma Gandhi refused to stand up in respect for the national song (en anglais). Sugata Bose (2017-08-14). Quartz India.
 11. 100 Years Of Bollywood-Humrahi (1945) (en anglais). Chandra, Balakrishnan, Pali, Vijay kumar. indiavideo.org. Invis Multimedia Pvt. Ltd.
 12. https://web.archive.org/web/20211006100154/https://books.google.com/books?id=S66GAgAAQBAJ
 13. জনগণমন-অধিনায়ক. Tagoreweb.
 14. "Jana Gana Mana" full lyrics. nationalanthems.info. Kendall, David.
 15. भारत के राष्ट्रगान के संबंध में आदेश (Order relating to the national anthem of India). Ministry of Home Affairs. Government of India (2018-06-24).
 16. The Complete Guide to National Symbols and Emblems [2 Volumes]. James Minahan. ABC-CLIO. p. 61.