Liste des subdivisions administratives du Guangdong

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article donne une liste des subdivisions administratives de niveau préfecture et de niveau district dans la province chinoise du Guangdong. Elle ne fournit pas de données sur les subdivisions de niveau inférieur.

Données générales[modifier | modifier le code]

subdivisions de niveau préfecture Guangdong administrative divisions 2009 1level-fr.svg Guangdong administrative divisions 2009 2levels-fr.svg
villes-préfectures 19
villes sous-provinciales 2
subdivisions de niveau district
villes-districts 23
xian 41
xian autonome 3
districts 54
subdivisions de niveau canton
bourgs 1145
cantons 4
cantons ethniques 7
sous-districts 429

Subdivisions de niveau préfecture[modifier | modifier le code]

# Nom Hanzi Hanyu pinyin Siège administratif Type superficie
km2
pop 2006
en millions
densité
hab/km2
PIB 2008
en milliards de yuans
1 Qingyuan 清遠市 Qīngyuǎn Shì Qingcheng ville-préfecture 19153 3,62 189 251
2 Shaoguan 韶關市 Sháoguān Shì Zhenjiang ville-préfecture 18385 2,93 159 285
3 Heyuan 河源市 Héyuán Shì Yuancheng ville-préfecture 15826 2,79 176 105
4 Meizhou 梅州市 Méizhōu Shì Meijiang ville-préfecture 15908 4,12 259 99
5 Chaozhou 潮州市 Cháozhōu Shì Fengxi ville-préfecture 3100 2,53 815 93
6 Zhaoqing 肇慶市 Zhàoqìng Shì Duanzhou ville-préfecture 14856 3,70 249 267
7 Yunfu 雲浮市 Yúnfú Shì Yuncheng ville-préfecture 7779 2,34 301 72
8 Foshan 佛山市 Fóshān Shì Chancheng ville-préfecture 3848 5,86 1522 433
9 Guangzhou 廣州市 Guǎngzhōu Shì Yuexiu ville sous-provinciale 7434 9,75 1312 756
10 Dongguan 東莞市 Dōngguǎn Shì - ville-préfecture 2465 6,75 2738 370
11 Huizhou 惠州市 Hùizhōu Shì Huicheng ville-préfecture 11158 4,76 337 80
12 Shanwei 汕尾市 Shànwěi Shì Chengqu ville-préfecture 5271 2,81 533 100
13 Jieyang 揭陽市 Jiēyáng Shì Rongcheng ville-préfecture 5340 5,63 1075 167
14 Shantou 汕頭市 Shàntóu Shì Jinping ville-préfecture 2064 4,97 2408 97
15 Zhanjiang 湛江市 Zhànjiāng Shì Chikan ville-préfecture 12471 6,70 537 586
16 Maoming 茂名市 Màomíng Shì Maonan ville-préfecture 11458 5,92 517 452
17 Yangjiang 陽江市 Yángjiāng Shì Jiangcheng ville-préfecture 7813 2,33 299 178
18 Jiangmen 江門市 Jiāngmén Shì Pengjiang ville-préfecture 9541 4,11 431 713
19 Zhongshan 中山市 Zhōngshān S - ville-préfecture 1800 2,49 1385 141
20 Zhuhai 珠海市 Zhūhǎi Shì Xiangzhou ville-préfecture 1688 1,45 859 99
21 Shenzhen 深圳市 Shēnzhèn Shì Futian Ville sous-provinciale 1953 8,46 4334 781


Subdivisions de niveau district[modifier | modifier le code]

Niveau préfecture Niveau district
Nom Chinois (simplifié)! Pinyin Superficie Population Note
Ville de Chaozhou
潮州市
Cháozhōu Shì
District de Xiangqiao 湘桥区 Xiāngqiáo Qū 176
District de Fengxi[Note 1] 枫溪区 Fēngxī Qū 24 Séparé de Chao'an en 1995
Xian de Chao'an 潮安县 Cháo'ān Xiàn 1232
Xian de Raoping 饶平县 Ràopíng Xiàn 2203
Ville de Dongguan
东莞市
Dōngguǎn Shì
Aucune division de niveau xian. Le gouvernement de la ville administre directement 32 divisions de niveau canton (4 sous-districts et 28 bourgs).
Ville de Foshan
佛山市
Fóshān Shì
District de Chancheng[Note 1] 禅城区 Chánchéng Qū 155
District de Gaoming 高明区 Gāomíng Qū 957
District de Nanhai 南海区 Nánhǎi Qū 1074
District de Sanshui 三水区 Sānshuǐ Qū 974
District de Shunde 顺德区 Shùndé Qū 806
Ville de Guangzhou
广州市
Guǎngzhōu Shì
District de Baiyun 白云区 Báiyún Qū 825
District de Haizhu 海珠区 Hǎizhū Qū 90
District de Huadu 花都区 Huādū Qū 961
District de Huangpu 黄埔区 Huángpù Qū 122
District de Liwan 荔湾区 Lìwān Qū 62
District de Luogang 萝岗区 Luógāng Qū 389
District de Nansha 南沙区 Nánshā Qū 544
District de Panyu 番禺区 Pānyú Qū 770
District de Tianhe 天河区 Tiānhé Qū 141 A perdu une partie de son territoire au profit de Yuexiu en 2005
District de Yuexiu[Note 1] 越秀区 Yuèxiù Qū 33 Sa superficie a été multipliée par plus de trois en 2005, lorsque le district de Dongshan[Lequel ?], ainsi qu'une partie de Tianhe lui ont été adjoints
Ville de Conghua 从化市 Cónghuà Shì 1975
Ville de Zengcheng 增城市 Zēngchéng Shì 1741
Ville de Heyuan
河源市
Héyuán Shì
District de Yuancheng[Note 1] 源城区 Yuánchéng Qū 365
Xian de Heping 和平县 Hépíng Xiàn 2310
Xian de Lianping 连平县 Liánpíng Xiàn 2365
Xian de Longchuan 龙川县 Lóngchuān Xiàn 3089
Xian de Dongyuan 东源县 Dōngyuán Xiàn 4070
Xian de Zijin 紫金县 Zǐjīn Xiàn 3627
Ville de Huizhou
惠州市
Huìzhōu Shì
District de Huicheng[Note 1] 惠城区 Huìchéng Qū 1410
District de Huiyang 惠阳区 Huìyáng Qū 1262
Xian de Boluo 博罗县 Bóluó Xiàn 2795
Xian de Huidong 惠东县 Huìdōng Xiàn 3397
Xian de Longmen 龙门县 Lóngmén Xiàn 3058
Ville de Jiangmen
江门市
Jiāngmén Shì
District de Jianghai[Note 1] 江海区 Jiānghǎi Qū 107
District de Pengjiang 蓬江区 Péngjiāng Qū 323
District de Xinhui 新会区 Xīnhuì Qū 1387
Ville d'Enping 恩平市 Ēnpíng Shì 1698
Ville de Heshan 鹤山市 Hèshān Shì 1108
Ville de Kaiping 开平市 Kāipíng Shì 1659
Ville de Taishan 台山市 Táishān Shì 3286
Ville de Jieyang
揭阳市
Jiēyáng Shì
District de Rongcheng 榕城区 Róngchéng Qū 91
Ville de Puning 普宁市 Pǔníng Shì 1620
Xian de Huilai 惠来县 Huìlái Xiàn 1207
Xian de Jiedong 揭东县 Jiēdōng Xiàn 851
Xian de Jiexi 揭西县 Jiēxī Xiàn 1279
Ville de Maoming
茂名市
Màomíng Shì
District de Maogang 茂港区 Màogǎng Qū 372
District de Maonan 茂南区 Màonán Qū 507
Ville de Gaozhou 高州市 Gāozhōu Shì 3276
Ville de Huazhou 化州市 Huàzhōu Shì 2354
Ville de Xinyi 信宜市 Xìnyí Shì 3081
Xian de Dianbai 电白县 Diànbái Xiàn 1855
Ville de Meizhou
梅州市
Méizhōu Shì
District de Meijiang 梅江区 Méijiāng Qū 323
Ville de Xingning 兴宁市 Xīngníng Shì 2105
Xian de Dabu 大埔县 Dàbù Xiàn 2470
Xian de Fengshun 丰顺县 Fēngshùn Xiàn 2710
Xian de Jiaoling 蕉岭县 Jiāolǐng Xiàn 957
Xian de Mei 梅县 Méi Xiàn 2755
Xian de Pingyuan 平远县 Píngyuǎn Xiàn 1381
Xian de Wuhua 五华县 Wǔhuá Xiàn 3226
Ville de Qingyuan
清远市
Qīngyuǎn Shì
District de Qingcheng 清城区 Qīngchéng Qū 927
Ville de Lianzhou 连州市 Liánzhōu Shì 2663
Ville de Yingde 英德市 Yīngdé Shì 5679
Xian de Fogang 佛冈县 Fógāng Xiàn 1302
Xian de Qingxin 清新县 Qīngxīn Xiàn 2729
Xian de Yangshan 阳山县 Yángshān Xiàn 3372
Xian autonome yao
de Liannan
连南瑶族自治县 Liánnán yáozú Zìzhìxiàn 1306
Xian autonome zhuang
et yao de Lianshan
连山壮族
瑶族自治县
Liánshān zhuàngzú
yáozú Zìzhìxiàn
1365
Ville de Shantou
汕头市
Shàntóu Shì
District de Chaonan 潮南区 Cháonán Qū 596
District de Chaoyang 潮阳区 Cháoyáng Qū 668
District de Chenghai 澄海区 Chénghǎi Qū 345
District de Haojiang 濠江区 Háojiāng Qū 135
District de Jinping 金平区 Jīnpíng Qū 109
District de Longhu 龙湖区 Lónghú Qū 104
Xian de Nan'ao 南澳县 Nán'ào Xiàn 111
Ville de Shanwei
汕尾市
Shànwěi Shì
District urbain 城区 Chéng Qū 154
Ville de Lufeng 陆丰市 Lùfēng Shì 1681
Xian de Haifeng 海丰县 Hǎifēng Xiàn 1750
Xian de Luhe 陆河县 Lùhé Xiàn 986
Ville de Shaoguan
韶关市
Sháoguān Shì
District de Qujiang 曲江区 Qǔjiāng Qū 1651
District de Wujiang[Lequel ?] 武江区 Wǔjiāng Qū 682
District de Zhenjiang 浈江区 Zhēnjiāng Qū 523
Ville de Lechang 乐昌市 Lèchāng Shì 2421
Ville de Nanxiong 南雄市 Nánxióng Shì 2361
Xian de Renhua 仁化县 Rénhuà Xiàn 2223
Xian de Shixing 始兴县 Shǐxīng Xiàn 2152
Xian de Wengyuan 翁源县 Wēngyuán Xiàn 2217
Xian de Xinfeng 新丰县 Xīnfēng Xiàn 1987
Xian autonome yao
de Ruyuan
乳源瑶族自治县 Rǔyuán yáozú Zìzhìxiàn 2227
Ville de Shenzhen
深圳市
Shēnzhèn Shì
District de Bao'an 宝安区 Bǎo'ān Qū 634 A été amputé de Guangming en 2007
District de Futian 福田区 Fútián Qū 78
Nouveau district de Guangming 光明新区 Guāngmíng Xīnqū 80 Séparé de Bao'an en 2007
District de Longgang 龙岗区 Lónggǎng Qū 844
District de Luohu 罗湖区 Luóhú Qū 79
District de Nanshan 南山区 Nánshān Qū 182
Nouveau district de Pingshan 坪山新区 Píngshān Xīnqū Séparé de Longgang en 2009
District de Yantian 盐田区 Yántián Qū 72 Séparé de Luohu en 1998
Ville de Yangjiang
阳江市
Yángjiāng Shì
District de Jiangcheng 江城区 Jiāngchéng Qū 453
Ville de Yangchun 阳春市 Yángchūn Shì 4055
Xian de Yangdong 阳东县 Yángdōng Xiàn 2043
Xian de Yangxi 阳西县 Yángxī Xiàn 1271
Ville de Yunfu
云浮市
Yúnfú Shì
District de Yuncheng 云城区 Yúnchéng Qū 762
Ville de Luoding 罗定市 Luódìng Shì 2328
Xian de Xinxing 新兴县 Xīnxīng Xiàn 1520
Xian de Yunan 郁南县 Yùnán Xiàn 1966
Xian de Yun'an 云安县 Yún'ān Xiàn 1231
Ville de Zhanjiang
湛江市
Zhànjiāng Shì
District de Chikan 赤坎区 Chìkǎn Qū 79
District de Mazhang 麻章区 Mázhāng Qū 769
District de Potou 坡头区 Pōtóu Qū 424
District de Xiashan 霞山区 Xiáshān Qū 88
Ville de Leizhou 雷州市 Léizhōu Shì 3523
Ville de Lianjiang 廉江市 Liánjiāng Shì 2835
Ville de Wuchuan 吴川市 Wúchuān Shì 848
Xian de Suixi 遂溪县 Suíxī Xiàn 2144
Xian de Xuwen 徐闻县 Xúwén Xiàn 1780
Ville de Zhaoqing
肇庆市
Zhàoqìng Shì
District de Dinghu 鼎湖区 Dǐnghú Qū 506
District de Duanzhou 端州区 Duānzhōu Qū 152
Ville de Gaoyao 高要市 Gāoyào Shì 2206
Ville de Sihui 四会市 Sìhuì Shì 1258
Xian de Deqing 德庆县 Déqìng Xiàn 2258
Xian de Fengkai 封开县 Fēngkāi Xiàn 2723
Xian de Guangning 广宁县 Guǎngníng Xiàn 1280
Xian de Huaiji 怀集县 Huáijí Xiàn 3573
Ville de Zhongshan
中山市
Zhōngshān Shì
Aucune division de niveau xian. Le gouvernement de la ville administre directement 24 divisions de niveau canton (6 sous-districts, 18 bourgs).
Ville de Zhuhai
珠海市
Zhūhǎi Shì
District de Doumen 斗门区 Dǒumén Qū 806
District de Jinwan 金湾区 Jīnwān Qū 376
District de Xiangzhou[Note 1] 香洲区 Xiāngzhōu Qū 476

Note[modifier | modifier le code]

  1. a b c d e f et g Siège du gouvernement