Liste des subdivisions administratives du Hebei

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Idéogrammes chinois Cette page contient des caractères chinois. En cas de problème, consultez Aide:Unicode ou testez votre navigateur.
Le Hebei

La structure administrative du Hebei, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants :

La table ci-dessous donne uniquement la liste des divisions de niveau préfecture et de niveau district.

Niveau préfecture Niveau district
Nom Chinois (simplifié) Pinyin
Ville de Shijiazhuang
石家庄市
Shíjiāzhuāng Shì
District de Chang'an 长安区 Cháng'ān Qū
District de Qiaodong 桥东区 Qiáodōng Qū
District de Qiaoxi 桥西区 Qiáoxī Qū
District de Xinhua 新华区 Xīnhuá Qū
District de Yuhua 裕华区 Yùhuá Qū
District minier de Jingxing 井陉矿区 Jǐngxíng Kuàngqū
Ville de Xinji 辛集市 Xīnjí Shì
Ville de Gaocheng 藳城市 Gàochéng Shì
Ville de Jinzhou 晋州市 Jìnzhōu Shì
Ville de Xinle 新乐市 Xīnlè Shì
Ville de Luquan 鹿泉市 Lùquán Shì
Xian de Jingxing 井陉县 Jǐngxíng Xiàn
Xian de Zhengding 正定县 Zhèngdìng Xiàn
Xian de Luancheng 栾城县 Luánchéng Xiàn
Xian de Xingtang 行唐县 Xíngtáng Xiàn
Xian de Lingshou 灵寿县 Língshòu Xiàn
Xian de Gaoyi 高邑县 Gāoyì Xiàn
Xian de Shenze 深泽县 Shēnzé Xiàn
Xian de Zanhuang 赞皇县 Zànhuáng Xiàn
Xian de Wuji 无极县 Wújí Xiàn
Xian de Pingshan 平山县 Píngshān Xiàn
Xian de Yuanshi 元氏县 Yuánshì Xiàn
Xian de Zhao 赵县 Zhào Xiàn
Ville de Zhangjiakou
张家口市
Zhāngjiākǒu Shì
District de Qiaoxi 桥西区 Qiáoxī Qū
District de Qiaodong 桥东区 Qiáodōng Qū
District de Xuanhua 宣化区 Xuānhuà Qū
District de Xiahuayuan 下花园区 Xiàhuāyuán Qū
Xian de Xuanhua 宣化县 Xuānhuà Xiàn
Xian de Zhangbei 张北县 Zhāngběi Xiàn
Xian de Kangbao 康保县 Kāngbǎo Xiàn
Xian de Guyuan 沽源县 Gūyuán Xiàn
Xian de Shangyi 尚义县 Shàngyì Xiàn
Xian de Yu 蔚县 Yù Xiàn
Xian de Yangyuan 阳原县 Yángyuán Xiàn
Xian de Huai'an 怀安县 Huái'ān Xiàn
Xian de Wanquan 万全县 Wànquán Xiàn
Xian de Huailai 怀来县 Huáilái Xiàn
Xian de Zhuolu 涿鹿县 Zhuōlù Xiàn
Xian de Chicheng 赤城县 Chìchéng Xiàn
Xian de Chongli 崇礼县 Chónglǐ Xiàn
Ville de Chengde
承德市
Chéngdé Shì
District de Shuangqiao 双桥区 Shuāngqiáo Qū
District de Shuangluan 双滦区 Shuāngluán Qū
District minier de Yingshouyingzi 鹰手营子矿区 Yīngshǒuyíngzi Kuàngqū
Xian de Chengde 承德县 Chéngdé Xiàn
Xian de Xinglong 兴隆县 Xīnglóng Xiàn
Xian de Pingquan 平泉县 Píngquán Xiàn
Xian de Luanping 滦平县 Luánpíng Xiàn
Xian de Longhua 隆化县 Lónghuà Xiàn
Xian autonome mandchou
de Fengning
丰宁满族自治县 Fēngníng mǎnzú Zìzhìxiàn
Xian autonome mandchou
de Kuancheng
宽城满族自治县 Kuānchéng mǎnzú Zìzhìxiàn
Xian autonome mandchou
et mongol de Weichang
围场满族
蒙古族自治县
Wéichǎng mǎnzú
měnggǔzú Zìzhìxiàn
Ville de Qinhuangdao
秦皇岛市
Qínhuángdǎo Shì
District de Haigang 海港区 Hǎigǎng Qū
District de Shanhaiguan 山海关区 Shānhǎiguān Qū
District de Beidaihe 北戴河区 Běidàihé Qū
Xian de Changli 昌黎县 Chānglí Xiàn
Xian de Funing 抚宁县 Fǔníng Xiàn
Xian de Lulong 卢龙县 Lúlóng Xiàn
Xian autonome mandchou
de Qinglong
青龙满族自治县 Qīnglóng mǎnzú Zìzhìxiàn
Ville de Tangshan
唐山市
Tángshān Shì
District de Lubei 路北区 Lùběi Qū
District de Lu'nan 路南区 Lù'nán Qū
District de Guye 古冶区 Gǔyě Qū
District de Kaiping 开平区 Kāipíng Qū
District de Fengrun 丰润区 Fēngrùn Qū
District de Fengnan 丰南区 Fēngnán Qū
Ville de Zunhua 遵化市 Zūnhuà Shì
Ville de Qian'an 迁安市 Qiān'ān Shì
Xian de Luan 滦县 Luán Xiàn
Xian de Luannan 滦南县 Luánnán Xiàn
Xian de Leting 乐亭县 Lètíng Xiàn
Xian de Qianxi 迁西县 Qiānxī Xiàn
Xian de Yutian 玉田县 Yùtián Xiàn
Xian de Tanghai 唐海县 Tánghǎi Xiàn
Ville de Langfang
廊坊市
Lángfáng Shì
District d'Anci 安次区 Āncì Qū
District de Guangyang 广阳区 Guǎngyáng Qū
Ville de Bazhou 霸州市 Bàzhōu Shì
Ville de Sanhe 三河市 Sānhé Shì
Xian de Gu'an 固安县 Gù'ān Xiàn
Xian de Yongqing 永清县 Yǒngqīng Xiàn
Xian de Xianghe 香河县 Xiānghé Xiàn
Xian de Dacheng 大城县 Dàchéng Xiàn
Xian de Wen'an 文安县 Wén'ān Xiàn
Xian autonome hui
de Dachang
大厂回族自治县 Dàchǎng huízú Zìzhìxiàn
Ville de Baoding
保定市
Bǎodìng Shì
District de Xinshi 新市区 Xīnshì Qū
District de Beishi 北市区 Běishì Qū
District de Nanshi 南市区 Nánshì Qū
Ville de Dingzhou 定州市 Dìngzhōu Shì
Ville de Zhuozhou 涿州市 Zhuōzhōu Shì
Ville d'Anguo 安国市 Ānguó Shì
Ville de Gaobeidian 高碑店市 Gāobēidiàn Shì
Xian de Mancheng 满城县 Mǎnchéng Xiàn
Xian de Qingyuan 清苑县 Qīngyuàn Xiàn
Xian de Yi 易县 Yì Xiàn
Xian de Xushui 徐水县 Xúshuǐ Xiàn
Xian de Laiyuan 涞源县 Láiyuán Xiàn
Xian de Dingxing 定兴县 Dìngxīng Xiàn
Xian de Shunping 顺平县 Shùnpíng Xiàn
Xian de Tang 唐县 Táng Xiàn
Xian de Wangdu 望都县 Wàngdū Xiàn
Xian de Laishui 涞水县 Láishuǐ Xiàn
Xian de Gaoyang 高阳县 Gāoyáng Xiàn
Xian d'Anxin 安新县 Ānxīn Xiàn
Xian de Xiong 雄县 Xióng Xiàn
Xian de Rongcheng 容城县 Róngchéng Xiàn
Xian de Quyang 曲阳县 Qūyáng Xiàn
Xian de Fuping 阜平县 Fùpíng Xiàn
Xian de Boye 博野县 Bóyě Xiàn
Xian de Li 蠡县 Lǐ Xiàn
Ville de Cangzhou
沧州市
Cāngzhōu Shì
District de Yunhe 运河区 Yùnhé Qū
District de Xinhua 新华区 Xīnhuá Qū
Ville de Botou 泊头市 Bótóu Shì
Ville de Renqiu 任丘市 Rénqiū Shì
Ville de Huanghua 黄骅市 Huánghuá Shì
Ville de Hejian 河间市 Héjiān Shì
Xian de Cang 沧县 Cāng Xiàn
Xian de Qing 青县 Qīng Xiàn
Xian de Dongguang 东光县 Dōngguāng Xiàn
Xian de Haixing 海兴县 Hǎixīng Xiàn
Xian de Yanshan 盐山县 Yánshān Xiàn
Xian de Suning 肃宁县 Sùníng Xiàn
Xian de Nanpi 南皮县 Nánpí Xiàn
Xian de Wuqiao 吴桥县 Wúqiáo Xiàn
Xian de Xian 献县 Xìàn Xiàn
Xian autonome hui
de Mengcun
孟村回族自治县 Mèngcūn huízú Zìzhìxiàn
Ville de Hengshui
衡水市
Héngshuǐ Shì
District de Taocheng 桃城区 Táochéng Qū
Ville de Jizhou 冀州市 Jìzhōu Shì
Ville de Shenzhou 深州市 Shēnzhōu Shì
Xian de Zaoqiang 枣强县 Zǎoqiáng Xiàn
Xian de Wuyi 武邑县 Wǔyì Xiàn
Xian de Wuqiang 武强县 Wǔqiáng Xiàn
Xian de Raoyang 饶阳县 Ráoyáng Xiàn
Xian d'Anping 安平县 Ānpíng Xiàn
Xian de Gucheng 故城县 Gùchéng Xiàn
Xian de Jing 景县 Jǐng Xiàn
Xian de Fucheng 阜城县 Fùchéng Xiàn
Ville de Xingtai
邢台市
Xíngtái Shì
District de Qiaodong 桥东区 Qiáodōng Qū
District de Qiaoxi 桥西区 Qiáoxī Qū
Ville de Nangong 南宫市 Nángōng Shì
Ville de Shahe 沙河市 Shāhé Shì
Xian de Xingtai 邢台县 Xíngtái Xiàn
Xian de Lincheng 临城县 Línchéng Xiàn
Xian de Neiqiu 内丘县 Nèiqiū Xiàn
Xian de Baixiang 柏乡县 Bǎixiāng Xiàn
Xian de Longyao 隆尧县 Lóngyáo Xiàn
Xian de Ren 任县 Rén Xiàn
Xian de Nanhe 南和县 Nánhé Xiàn
Xian de Ningjin 宁晋县 Níngjìn Xiàn
Xian de Julu 巨鹿县 Jùlù Xiàn
Xian de Xinhe 新河县 Xīnhé Xiàn
Xian de Guangzong 广宗县 Guǎngzōng Xiàn
Xian de Pingxiang 平乡县 Píngxiāng Xiàn
Xian de Wei 威县 Wēi Xiàn
Xian de Qinghe 清河县 Qīnghé Xiàn
Xian de Linxi 临西县 Línxī Xiàn
Ville de Handan
邯郸市
Hándān Shì
District de Congtai 丛台区 Cóngtái Qū
District de Hanshan 邯山区 Hánshān Qū
District de Fuxing 复兴区 Fùxīng Qū
District minier de Fengfeng 峰峰矿区 Fēngfēng Kuàngqū
Ville de Wu'an 武安市 Wǔ'ān Shì
Xian de Handan 邯郸县 Hándān Xiàn
Xian de Linzhang 临漳县 Línzhāng Xiàn
Xian de Cheng'an 成安县 Chéng'ān Xiàn
Xian de Daming 大名县 Dàmíng Xiàn
Xian de She 涉县 Shè Xiàn
Xian de Ci 磁县 Cí Xiàn
Xian de Feixiang 肥乡县 Féixiāng Xiàn
Xian de Yongnian 永年县 Yǒngnián Xiàn
Xian de Qiu 邱县 Qiū Xiàn
Xian de Jize 鸡泽县 Jīzé Xiàn
Xian de Guangping 广平县 Guǎngpíng Xiàn
Xian de Guantao 馆陶县 Guǎntáo Xiàn
Xian de Wei 魏县 Wèi Xiàn
Xian de Quzhou 曲周县 Qǔzhōu Xiàn

Lien externe[modifier | modifier le code]