Liste des subdivisions administratives du Guangxi

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article donne une liste des subdivisions administratives de niveau préfecture et de niveau district dans la province chinoise du Guangxi. Il ne fournit pas de données sur les subdivisions de niveau inférieur.

Données générales[modifier | modifier le code]

subdivisions de niveau préfecture China Guangxi.svg Guangxi prfc map.png
villes-préfectures 14
villes sous-provinciales 0
subdivisions de niveau district
villes-districts 7
xian 56
xian autonome 12
districts 34
subdivisions de niveau canton
bourgs 699
cantons 369
cantons ethniques 58
sous-districts 106

Liste des subdivisions[modifier | modifier le code]

Niveau préfecture Niveau district
Nom Chinois (simplifié) Pinyin
Ville de Nanning
南宁市
Nánníng Shì
District de Qingxiu 青秀区 Qīngxiù Qū
District de Xingning 兴宁区 Xīngníng Qū
District de Xixiangtang 西乡塘区 Xīxiāngtáng Qū
District de Liangqing 良庆区 Liángqìng Qū
District de Jiangnan 江南区 Jiāngnán Qū
District de Yongning 邕宁区 Yōngníng Qū
Xian de Wuming 武鸣县 Wǔmíng Xiàn
Xian de Long'an 隆安县 Lóng'ān Xiàn
Xian de Mashan 马山县 Mǎshān Xiàn
Xian de Shanglin 上林县 Shànglín Xiàn
Xian de Binyang 宾阳县 Bīnyáng Xiàn
Xian de Heng 横县 Héng Xiàn
Ville de Liuzhou
柳州市
Liǔzhōu Shì
District de Chengzhong 城中区 Chéngzhōng Qū
District de Yufeng 鱼峰区 Yúfēng Qū
District de Liubei 柳北区 Liǔběi Qū
District de Liunan 柳南区 Liǔnán Qū
Xian de Liujiang 柳江县 Liǔjiāng Xiàn
Xian de Liucheng 柳城县 Liǔchéng Xiàn
Xian de Luzhai 鹿寨县 Lùzhài Xiàn
Xian de Rong'an 融安县 Róng'ān Xiàn
Xian autonome miao
de Rongshui
融水苗族自治县 Róngshuǐ miáozú Zìzhìxiàn
Xian autonome dong
de Sanjiang
三江侗族自治县 Sānjiāng dòngzú Zìzhìxiàn
Ville de Guilin
桂林市
Guìlín Shì
District de Xiangshan 象山区 Xiàngshān Qū
District de Xiufeng 秀峰区 Xiùfēng Qū
District de Diecai 叠彩区 Diécǎi Qū
District de Qixing 七星区 Qīxīng Qū
District de Yanshan 雁山区 Yànshān Qū
Xian de Yangshuo 阳朔县 Yángshuò Xiàn
Xian de Lingui 临桂县 Línguì Xiàn
Xian de Lingchuan 灵川县 Língchuān Xiàn
Xian de Quanzhou 全州县 Quánzhōu Xiàn
Xian de Pingle 平乐县 Pínglè Xiàn
Xian de Xing'an 兴安县 Xīng'ān Xiàn
Xian de Guanyang 灌阳县 Guànyáng Xiàn
Xian de Lipu 荔浦县 Lìpǔ Xiàn
Xian de Ziyuan 资源县 Zīyuán Xiàn
Xian de Yongfu 永福县 Yǒngfú Xiàn
Xian autonome de diverses
nationalités de Longsheng
龙胜各族自治县 Lóngshèng gèzú Zìzhìxiàn
Xian autonome yao
de Gongcheng
恭城瑶族自治县 Gōngchéng yáozú Zìzhìxiàn
Ville de Wuzhou
梧州市
Wúzhōu Shì
District de Wanxiu 万秀区 Wànxiù Qū
District de Dieshan 蝶山区 Diéshān Qū
District de Changzhou 长洲区 Chángzhōu Qū
Ville de Cenxi 岑溪市 Cénxī Shì
Xian de Cangwu 苍梧县 Cāngwú Xiàn
Xian de Teng 藤县 Téng Xiàn
Xian de Mengshan 蒙山县 Méngshān Xiàn
Ville de Beihai
北海市
Běihǎi Shì
District de Haicheng 海城区 Hǎichéng Qū
District de Yinhai 银海区 Yínhǎi Qū
District de Tieshangang 铁山港区 Tiěshāngǎng Qū
Xian de Hepu 合浦县 Hépǔ Xiàn
Ville de Fangchenggang
防城港市
Fángchénggǎng Shì
District de Gangkou 港口区 Gǎngkǒu Qū
District de Fangcheng 防城区 Fángchéng Qū
Ville de Dongxing 东兴市 Dōngxīng Qū
Xian de Shangsi 上思县 Shàngsī Xiàn
Ville de Qinzhou
钦州市
Qīnzhōu Shì
District de Qinnan 钦南区 Qīnnán Qū
District de Qinbei 钦北区 Qīnběi Qū
Xian de Lingshan 灵山县 Língshān Xiàn
Xian de Pubei 浦北县 Pǔběi Xiàn
Ville de Guigang
贵港市
Guìgǎng Shì
District de Gangbei 港北区 Gǎngběi Qū
District de Gangnan 港南区 Gǎngnán Qū
District de Tantang 覃塘区 Tántáng Qū
Ville de Guiping 桂平市 Guìpíng Shì
Xian de Pingnan 平南县 Píngnán Xiàn
Ville de Yulin
玉林市
Yùlín Shì
District de Yuzhou 玉州区 Yùzhōu Qū
Ville de Beiliu 北流市 Běiliú Shì
Xian de Rong 容县 Róng Xiàn
Xian de Luchuan 陆川县 Lùchuān Xiàn
Xian de Bobai 博白县 Bóbái Xiàn
Xian de Xingye 兴业县 Xīngyè Xiàn
Ville de Baise
百色市
Bǎisè Shì
District de Youjiang 右江区 Yòujiāng Qū
Xian de Lingyun 凌云县 Língyún Xiàn
Xian de Pingguo 平果县 Píngguǒ Xiàn
Xian de Xilin 西林县 Xīlín Xiàn
Xian de Leye 乐业县 Lèyè Xiàn
Xian de Debao 德保县 Débǎo Xiàn
Xian de Tianlin 田林县 Tiánlín Xiàn
Xian de Tianyang 田阳县 Tiányáng Xiàn
Xian de Jingxi 靖西县 Jìngxī Xiàn
Xian de Tiandong 田东县 Tiándōng Xiàn
Xian de Napo 那坡县 Nàpō Xiàn
Xian autonome de diverses
nationalités de Longlin
隆林各族自治县 Lónglín gèzú Zìzhìxiàn
Ville de Hezhou
贺州市
Hèzhōu Shì
District de Babu 八步区 Bābù Qū
Xian de Zhongshan 钟山县 Zhōngshān Xiàn
Xian de Zhaoping 昭平县 Zhāopíng Xiàn
Xian autonome yao
de Fuchuan
富川瑶族自治县 Fùchuān yáozú Zìzhìxiàn
Ville de Hechi
河池市
Héchí Shì
District de Jinchengjiang 金城江区 Jīnchéngjiāng Qū
Ville de Yizhou 宜州市 Yízhōu Shì
Xian de Tian'e 天峨县 Tiān'é Xiàn
Xian de Fengshan 凤山县 Fèngshān Xiàn
Xian de Nandan 南丹县 Nándān Xiàn
Xian de Donglan 东兰县 Dōnglán Xiàn
Xian autonome yao
de Du'an
都安瑶族自治县 Dū'ān yáozú Zìzhìxiàn
Xian autonome mulao
de Luocheng
罗城仫佬族自治县 Luóchéng mùlǎozú Zìzhìxiàn
Xian autonome yao
de Bama
巴马瑶族自治县 Bāmǎ yáozú Zìzhìxiàn
Xian autonome maonan
de Huanjiang
环江毛南族自治县 Huánjiāng máonánzú Zìzhìxiàn
Xian autonome yao
de Dahua
大化瑶族自治县 Dàhuà yáozú Zìzhìxiàn
Ville de Laibin
来宾市
Láibīn Shì
District de Xingbin 兴宾区 Xīngbīn Qū
Ville de Heshan 合山市 Héshān Shì
Xian de Xiangzhou 象州县 Xiàngzhōu Xiàn
Xian de Wuxuan 武宣县 Wǔxuān Xiàn
Xian de Xincheng 忻城县 Xīnchéng Xiàn
Xian autonome yao
de Jinxiu
金秀瑶族自治县 Jīnxiù yáozú Zìzhìxiàn
Ville de Chongzuo
崇左市
Chóngzuǒ Shì
District de Jiangzhou 江州区 Jiāngzhōu Qū
Ville de Pingxiang 凭祥市 Píngxiáng Shì
Xian de Ningming 宁明县 Níngmíng Xiàn
Xian de Fusui 扶绥县 Fúsuí Xiàn
Xian de Longzhou 龙州县 Lóngzhōu Xiàn
Xian de Daxin 大新县 Dàxīn Xiàn
Xian de Tiandeng 天等县 Tiānděng Xiàn

Lien externe[modifier | modifier le code]