Liste des subdivisions administratives du Jilin

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Idéogrammes chinois Cette page contient des caractères chinois. En cas de problème, consultez Aide:Unicode ou testez votre navigateur.
Le Jilin

La structure administrative du Jilin, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants :

La table ci-dessous donne uniquement la liste des divisions de niveau préfecture et de niveau district.

Niveau préfecture Niveau district
Nom Chinois (simplifié) Pinyin
Ville de Changchun
长春市
Chángchūn Shì
District de Chaoyang 朝阳区 Cháoyáng Qū
District de Kuancheng 宽城区 Kuānchéng Qū
District d'Erdao 二道区 Èrdào Qū
District de Nanguan 南关区 Nánguān Qū
District de Luyuan 绿园区 Lǜyuán Qū
District de Shuangyang 双阳区 Shuāngyáng Qū
Ville de Jiutai 九台市 Jiǔtái Shì
Ville de Yushu 榆树市 Yúshù Shì
Ville de Dehui 德惠市 Déhuì Shì
Xian de Nong'an 农安县 Nóng'ān Xiàn
Ville de Jilin
吉林市
Jílín Shì
District de Chuanying 船营区 Chuányíng Qū
District de Changyi 昌邑区 Chāngyì Qū
District de Longtan 龙潭区 Lóngtán Qū
District de Fengman 丰满区 Fēngmǎn Qū
Ville de Shulan 舒兰市 Shūlán Shì
Ville de Huadian 桦甸市 Huàdiàn Shì
Ville de Jiaohe 蛟河市 Jiāohé Shì
Ville de Panshi 磐石市 Pánshí Shì
Xian de Yongji 永吉县 Yǒngjí Xiàn
Ville de Siping
四平市
Sìpíng Shì
District de Tiexi 铁西区 Tiěxī Qū
District de Tiedong 铁东区 Tiědōng Qū
Ville de Gongzhuling 公主岭市 Gōngzhǔlǐng Shì
Ville de Shuangliao 双辽市 Shuāngliáo Shì
Xian de Lishu 梨树县 Líshù Xiàn
Xian autonome mandchou
de Yitong
伊通满族自治县 Yītōng mǎnzú
Zìzhìxiàn
Ville de Liaoyuan
辽源市
Liáoyuán Shì
District de Longshan 龙山区 Lóngshān Qū
District de Xi'an 西安区 Xī'ān Qū
Xian de Dongliao 东辽县 Dōngliáo Xiàn
Xian de Dongfeng 东丰县 Dōngfēng Xiàn
Ville de Tonghua
通化市
Tōnghuà Shì
District de Dongchang 东昌区 Dōngchāng Qū
District d'Erdaojiang 二道江区 Èrdàojiāng Qū
Ville de Meihekou 梅河口市 Méihékǒu Shì
Ville de Ji'an 集安市 Jí'ān Shì
Xian de Tonghua 通化县 Tōnghuà Xiàn
Xian de Huinan 辉南县 Huīnán Xiàn
Xian de Liuhe 柳河县 Liǔhé Xiàn
Ville de Baishan
白山市
Báishān Shì
District de Badaojiang 八道江区 Bādàojiāng Qū
District de Jiangyuan 江源区 Jiāngyuán Qū
Ville de Linjiang 临江市 Línjiāng Shì
Xian de Jingyu 靖宇县 Jìngyǔ Xiàn
Xian de Fusong 抚松县 Fǔsōng Xiàn
Xian autonome coréen
de Changbai
长白朝鲜族自治县 Chángbái cháoxiǎnzú
Zìzhìxiàn
Ville de Songyuan
松原市
Sōngyuán Shì
District de Ningjiang 宁江区 Níngjiāng Qū
Xian de Qian'an 乾安县 Qián'ān Xiàn
Xian de Changling 长岭县 Chánglǐng Xiàn
Xian de Fuyu 扶余县 Fúyú Xiàn
Xian autonome mongol
de Qian Gorlos
前郭尔罗斯
蒙古族自治县
Qiánguō'ěrluósī
měnggǔzú Zìzhìxiàn
Ville de Baicheng
白城市
Báichéng Shì
District de Taobei 洮北区 Táoběi Qū
Ville de Da'an 大安市 Dà'ān Shì
Ville de Taonan 洮南市 Táonán Shì
Xian de Zhenlai 镇赉县 Zhènlài Xiàn
Xian de Tongyu 通榆县 Tōngyú Xiàn
Préfecture autonome
coréenne de Yanbian

延边朝鲜族自治州
Yánbiān cháoxiǎnzú
Zìzhìzhōu
Ville de Yanji 延吉市 Yánjí Shì
Ville de Tumen 图们市 Túmén Shì
Ville de Dunhua 敦化市 Dūnhuà Shì
Ville de Longjing 龙井市 Lóngjǐng Shì
Ville de Hunchun 珲春市 Húnchūn Shì
Ville de Helong 和龙市 Hélóng Shì
Xian d'Antu 安图县 Āntú Xiàn
Xian de Wangqing 汪清县 Wāngqīng Xiàn

Lien externe[modifier | modifier le code]