Liste des subdivisions administratives du Hubei

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Idéogrammes chinois Cette page contient des caractères chinois. En cas de problème, consultez Aide:Unicode ou testez votre navigateur.
Le Hubei

La structure administrative du Hubei, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants :

La table ci-dessous donne uniquement la liste des divisions de niveau préfecture et de niveau district.

Niveau préfecture Niveau district
Nom Chinois (simplifié) Pinyin
Ville de Wuhan
武汉市
Wǔhàn Shì
District de Jiang'an 江岸区 Jiāng'àn Qū
District de Jianghan 江汉区 Jiānghàn Qū
District de Qiaokou 硚口区 Qiáokǒu Qū
District de Hanyang 汉阳区 Hànyáng Qū
District de Wuchang 武昌区 Wǔchāng Qū
District de Qingshan 青山区 Qīngshān Qū
District de Hongshan 洪山区 Hóngshān Qū
District de Dongxihu 东西湖区 Dōngxīhú Qū
District de Hannan 汉南区 Hànnán Qū
District de Caidian 蔡甸区 Càidiàn Qū
District de Jiangxia 江夏区 Jiāngxià Qū
District de Huangpi 黄陂区 Huángpí Qū
District de Xinzhou 新洲区 Xīnzhōu Qū
Ville de Shiyan
十堰市
Shíyàn Shì
District de Zhangwan 张湾区 Zhāngwān Qū
District de Maojian 茅箭区 Máojiàn Qū
Ville de Danjiangkou 丹江口市 Dānjiāngkǒu Shì
Xian de Yun 郧县 Yún Xiàn
Xian de Zhushan 竹山县 Zhúshān Xiàn
Xian de Fang 房县 Fáng Xiàn
Xian de Yunxi 郧西县 Yúnxī Xiàn
Xian de Zhuxi 竹溪县 Zhúxī Xiàn
Ville de Xiangfan
襄樊市
Xiāngfán Shì
District de Xiangcheng 襄城区 Xiāngchéng Qū
District de Fancheng 樊城区 Fánchéng Qū
District de Xiangyang 襄阳区 Xiāngyáng Qū
Ville de Laohekou 老河口市 Lǎohékǒu Shì
Ville de Zaoyang 枣阳市 Zǎoyáng Shì
Ville de Yicheng 宜城市 Yíchéng Shì
Xian de Nanzhang 南漳县 Nánzhāng Xiàn
Xian de Gucheng 谷城县 Gǔchéng Xiàn
Xian de Baokang 保康县 Bǎokāng Xiàn
Ville de Jingmen
荆门市
Jīngmén Shì
District de Dongbao 东宝区 Dōngbǎo Qū
District de Duodao 掇刀区 Duōdāo Qū
Ville de Zhongxiang 钟祥市 Zhōngxiáng Shì
Xian de Shayang 沙洋县 Shāyáng Xiàn
Xian de Jingshan 京山县 Jīngshān Xiàn
Ville de Xiaogan
孝感市
Xiàogǎn Shì
District de Xiaonan 孝南区 Xiàonán Qū
Ville de Yingcheng 应城市 Yìngchéng Shì
Ville d'Anlu 安陆市 Ānlù Shì
Ville de Hanchuan 汉川市 Hànchuān Shì
Xian de Xiaochang 孝昌县 Xiàochāng Xiàn
Xian de Dawu 大悟县 Dàwù Xiàn
Xian de Yunmeng 云梦县 Yúnmèng Xiàn
Ville de Huanggang
黄冈市
Huánggāng Shì
District de Huangzhou 黄州区 Huángzhōu Qū
Ville de Macheng 麻城市 Máchéng Shì
Ville de Wuxue 武穴市 Wǔxué Shì
Xian de Hong'an 红安县 Hóng'ān Xiàn
Xian de Luotian 罗田县 Luótián Xiàn
Xian de Yingshan 英山县 Yīngshān Xiàn
Xian de Xishui 浠水县 Xīshuǐ Xiàn
Xian de Qichun 蕲春县 Qíchūn Xiàn
Xian de Huangmei 黄梅县 Huángméi Xiàn
Xian de Tuanfeng 团风县 Tuánfēng Xiàn
Ville d'Ezhou
鄂州市
Èzhōu Shì
District d'Echeng 鄂城区 Èchéng Qū
District de Liangzihu 梁子湖区 Liángzǐhú Qū
District de Huarong 华容区 Huáróng Qū
Ville de Huangshi
黄石市
Huángshí Shì
District de Huangshigang 黄石港区 Huángshígǎng Qū
District de Xisaishan 西塞山区 Xīsàishān Qū
District de Xialu 下陆区 Xiàlù Qū
District de Tieshan 铁山区 Tiěshān Qū
Ville de Daye 大冶市 Dàyě Shì
Xian de Yangxin 阳新县 Yángxīn Xiàn
Ville de Xianning
咸宁市
Xiánníng Shì
District de Xian'an 咸安区 Xián'ān Qū
Ville de Chibi 赤壁市 Chìbì Shì
Xian de Jiayu 嘉鱼县 Jiāyú Xiàn
Xian de Tongcheng 通城县 Tōngchéng Xiàn
Xian de Chongyang 崇阳县 Chóngyáng Xiàn
Xian de Tongshan 通山县 Tōngshān Xiàn
Ville de Jingzhou
荆州市
Jīngzhōu Shì
District de Shashi 沙市区 Shāshì Qū
District de Jingzhou 荆州区 Jīngzhōu Qū
Ville de Shishou 石首市 Shíshǒu Shì
Ville de Honghu 洪湖市 Hónghú Shì
Ville de Songzi 松滋市 Sōngzī Shì
Xian de Jiangling 江陵县 Jiānglíng Xiàn
Xian de Gong'an 公安县 Gōng'ān Xiàn
Xian de Jianli 监利县 Jiānlì Xiàn
Ville de Yichang
宜昌市
Yíchāng Shì
District de Xiling 西陵区 Xīlíng Qū
District de Wujiagang 伍家岗区 Wǔjiāgǎng Qū
District de Dianjun 点军区 Diǎnjūn Qū
District de Xiaoting 猇亭区 Xiāotíng Qū
District de Yiling 夷陵区 Yílíng Qū
Ville de Zhijiang 枝江市 Zhījiāng Shì
Ville de Yidu 宜都市 Yídū Shì
Ville de Dangyang 当阳市 Dāngyáng Shì
Xian de Yuan'an 远安县 Yuǎn'ān Xiàn
Xian de Xingshan 兴山县 Xīngshān Xiàn
Xian de Zigui 秭归县 Zǐguī Xiàn
Xian autonome tujia
de Changyang
长阳土家族自治县 Chángyáng tǔjiāzú Zìzhìxiàn
Xian autonome tujia
de Wufeng
五峰土家族自治县 Wǔfēng tǔjiāzú Zìzhìxiàn
Ville de Suizhou
随州市
Suízhōu Shì
District de Zengdu 曾都区 Zēngdū Qū
Ville de Guangshui 广水市 Guǎngshuǐ Shì
Préfecture autonome
tujia et miao d'Enshi

恩施土家族苗族自治州
Ēnshī tǔjiāzú
miáozú Zìzhìzhōu
Ville d'Enshi 恩施市 Ēnshī Shì
Ville de Lichuan 利川市 Lìchuān Shì
Xian de Jianshi 建始县 Jiànshǐ Xiàn
Xian de Badong 巴东县 Bādōng Xiàn
Xian de Xuan'en 宣恩县 Xuān'ēn Xiàn
Xian de Xianfeng 咸丰县 Xiánfēng Xiàn
Xian de Laifeng 来凤县 Láifèng Xiàn
Xian de Hefeng 鹤峰县 Hèfēng Xiàn
Administration directe Ville de Xiantao 仙桃市 Xiāntáo Shì
Ville de Tianmen 天门市 Tiānmén Shì
Ville de Qianjiang 潜江市 Qiánjiāng Shì
District forestier
de Shennongjia
神农架林区 Shénnóngjià Línqū

Lien externe[modifier | modifier le code]