Liste des subdivisions administratives du Shaanxi

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Idéogrammes chinois Cette page contient des caractères chinois. En cas de problème, consultez Aide:Unicode ou testez votre navigateur.
Le Shaanxi

La structure administrative du Shaanxi, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants :

La table ci-dessous donne uniquement la liste des divisions de niveau préfecture et de niveau district.

Niveau préfecture Niveau district
Nom Chinois (simplifié) Pinyin
Ville de Xi'an
西安市
Xī'ān Shì
District de Lianhu 莲湖区 Liánhú Qū
District de Xincheng 新城区 Xīnchéng Qū
District de Beilin 碑林区 Bēilín Qū
District de Baqiao 灞桥区 Bàqiáo Qū
District de Weiyang 未央区 Wèiyāng Qū
District de Yanta 雁塔区 Yàntǎ Qū
District de Yanliang 阎良区 Yánliáng Qū
District de Lintong 临潼区 Líntóng Qū
District de Chang'an 长安区 Cháng'ān Qū
Xian de Lantian 蓝田县 Lántián Xiàn
Xian de Zhouzhi 周至县 Zhōuzhì Xiàn
Xian de Hu 户县 Hù Xiàn
Xian de Gaoling 高陵县 Gāolíng Xiàn
Ville de Yan'an
延安市
Yán'ān Shì
District de Baota 宝塔区 Bǎotǎ Qū
Xian de Yanchang 延长县 Yáncháng Xiàn
Xian de Yanchuan 延川县 Yánchuān Xiàn
Xian de Zichang 子长县 Zǐcháng Xiàn
Xian d'Ansai 安塞县 Ānsài Xiàn
Xian de Zhidan 志丹县 Zhìdān Xiàn
Xian de Wuqi 吴起县 Wúqǐ Xiàn
Xian de Ganquan 甘泉县 Gānquán Xiàn
Xian de Fu 富县 Fù Xiàn
Xian de Luochuan 洛川县 Luòchuān Xiàn
Xian de Yichuan 宜川县 Yíchuān Xiàn
Xian de Huanglong 黄龙县 Huánglóng Xiàn
Xian de Huangling 黄陵县 Huánglíng Xiàn
Ville de Tongchuan
铜川市
Tóngchuān Shì
District de Yaozhou 耀州区 Yàozhōu Qū
District de Wangyi 王益区 Wángyì Qū
District de Yintai 印台区 Yìntái Qū
Xian de Yijun 宜君县 Yíjūn Xiàn
Ville de Weinan
渭南市
Wèinán Shì
District de Linwei 临渭区 Línwèi Qū
Ville de Huayin 华阴市 Huàyīn Shì
Ville de Hancheng 韩城市 Hánchéng Shì
Xian de Hua 华县 Huà Xiàn
Xian de Tongguan 潼关县 Tóngguān Xiàn
Xian de Dali 大荔县 Dàlì Xiàn
Xian de Pucheng 蒲城县 Púchéng Xiàn
Xian de Chengcheng 澄城县 Chéngchéng Xiàn
Xian de Baishui 白水县 Báishuǐ Xiàn
Xian de Heyang 合阳县 Héyáng Xiàn
Xian de Fuping 富平县 Fùpíng Xiàn
Ville de Xianyang
咸阳市
Xiányáng Shì
District de Qindu 秦都区 Qíndū Qū
District de Yangling 杨陵区 Yánglíng Qū
District de Weicheng 渭城区 Wèichéng Qū
Ville de Xingping 兴平市 Xīngpíng Shì
Xian de Sanyuan 三原县 Sānyuán Xiàn
Xian de Jingyang 泾阳县 Jīngyáng Xiàn
Xian de Qian 乾县 Qián Xiàn
Xian de Liquan 礼泉县 Lǐquán Xiàn
Xian de Yongshou 永寿县 Yǒngshòu Xiàn
Xian de Bin 彬县 Bīn Xiàn
Xian de Changwu 长武县 Chángwǔ Xiàn
Xian de Xunyi 旬邑县 Xúnyì Xiàn
Xian de Chunhua 淳化县 Chúnhuà Xiàn
Xian de Wugong 武功县 Wǔgōng Xiàn
Ville de Baoji
宝鸡市
Bǎojī Shì
District de Weibin 渭滨区 Wèibīn Qū
District de Jintai 金台区 Jīntái Qū
District de Chencang 陈仓区 Chéncāng Qū
Xian de Fengxiang 凤翔县 Fèngxiáng Xiàn
Xian de Qishan 岐山县 Qíshān Xiàn
Xian de Fufeng 扶风县 Fúfēng Xiàn
Xian de Mei 眉县 Méi Xiàn
Xian de Long 陇县 Lǒng Xiàn
Xian de Qianyang 千阳县 Qiānyáng Xiàn
Xian de Linyou 麟游县 Línyóu Xiàn
Xian de Feng 凤县 Fèng Xiàn
Xian de Taibai 太白县 Tàibái Xiàn
Ville de Hanzhong
汉中市
Hànzhōng Shì
District de Hantai 汉台区 Hàntái Qū
Xian de Nanzheng 南郑县 Nánzhèng Xiàn
Xian de Chenggu 城固县 Chénggù Xiàn
Xian de Yang 洋县 Yáng Xiàn
Xian de Xixiang 西乡县 Xīxiāng Xiàn
Xian de Mian 勉县 Miǎn Xiàn
Xian de Ningqiang 宁强县 Níngqiáng Xiàn
Xian de Lueyang 略阳县 Lüèyáng Xiàn
Xian de Zhenba 镇巴县 Zhènbā Xiàn
Xian de Liuba 留坝县 Liúbà Xiàn
Xian de Foping 佛坪县 Fópíng Xiàn
Ville de Yulin
榆林市
Yúlín Shì
District de Yuyang 榆阳区 Yúyáng Qū
Xian de Shenmu 神木县 Shénmù Xiàn
Xian de Fugu 府谷县 Fǔgǔ Xiàn
Xian de Hengshan 横山县 Héngshān Xiàn
Xian de Jingbian 靖边县 Jìngbiān Xiàn
Xian de Dingbian 定边县 Dìngbiān Xiàn
Xian de Suide 绥德县 Suídé Xiàn
Xian de Mizhi 米脂县 Mǐzhī Xiàn
Xian de Jia 佳县 Jiā Xiàn
Xian de Wubao 吴堡县 Wúbǎo Xiàn
Xian de Qingjian 清涧县 Qīngjiàn Xiàn
Xian de Zizhou 子洲县 Zǐzhōu Xiàn
Ville d'Ankang
安康市
Ānkāng Shì
District de Hanbin 汉滨区 Hànbīn Qū
Xian de Hanyin 汉阴县 Hànyīn Xiàn
Xian de Shiquan 石泉县 Shíquán Xiàn
Xian de Ningshan 宁陕县 Níngshǎn Xiàn
Xian de Ziyang 紫阳县 Zǐyáng Xiàn
Xian de Langao 岚皋县 Lángāo Xiàn
Xian de Pingli 平利县 Pínglì Xiàn
Xian de Zhenping 镇坪县 Zhènpíng Xiàn
Xian de Xunyang 旬阳县 Xúnyáng Xiàn
Xian de Baihe 白河县 Báihé Xiàn
Ville de Shangluo
商洛市
Shāngluò Shì
District de Shangzhou 商州区 Shāngzhōu Qū
Xian de Luonan 洛南县 Luònán Xiàn
Xian de Danfeng 丹凤县 Dānfèng Xiàn
Xian de Shangnan 商南县 Shāngnán Xiàn
Xian de Shanyang 山阳县 Shānyáng Xiàn
Xian de Zhen'an 镇安县 Zhèn'ān Xiàn
Xian de Zhashui 柞水县 Zhàshuǐ Xiàn

Lien externe[modifier | modifier le code]