Liste des subdivisions administratives de l'Anhui

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : navigation, rechercher
Idéogrammes chinois Cette page contient des caractères chinois. En cas de problème, consultez Aide:Unicode ou testez votre navigateur.
L'Anhui

Cet article recense les subdivisions administratives de l'Anhui, en République populaire de Chine.

Statistiques[modifier | modifier le code]

La structure administrative de l'Anhui, province de la République populaire de Chine, est organisée de la façon suivante, sur les trois premiers niveaux de subdivision :

Liste[modifier | modifier le code]

Niveau préfectoral[modifier | modifier le code]

Carte de l'Anhui indiquant son découpage au niveau préfectoral (traits gras) et au niveau districtal (traits plus clairs).

Le tableau ci-dessous recense les subdivisions de l'Anhui au niveau préfectoral. Le numéro fait référence à la carte ci-contre.

# Nom Type Chinois Pinyin
2 Anqing Ville-préfecture 安庆市 Ānqìng Shì
3 Bengbu Ville-préfecture 蚌埠市 Bèngbù Shì
4 Bozhou Ville-préfecture 亳州市 Bózhōu Shì
5 Chaohu Ville-préfecture 巢湖市 Cháohú Shì
6 Chizhou Ville-préfecture 池州市 Chízhōu Shì
7 Chuzhou Ville-préfecture 滁州市 Chúzhōu Shì
8 Fuyang Ville-préfecture 阜阳市 Fùyáng Shì
1 Hefei Ville-préfecture 合肥市 Héféi Shì
9 Huaibei Ville-préfecture 淮北市 Huáiběi Shì
10 Huainan Ville-préfecture 淮南市 Huáinán Shì
11 Huangshan Ville-préfecture 黄山市 Huángshān Shì
12 Lu'an Ville-préfecture 六安市 Lù'ān Shì
13 Ma'anshan Ville-préfecture 马鞍山市 Mǎ'ānshān Shì
14 Suzhou Ville-préfecture 宿州市 Sùzhōu Shì
15 Tongling Ville-préfecture 铜陵市 Tónglíng Shì
16 Wuhu Ville-préfecture 芜湖市 Wúhú Shì
17 Xuancheng Ville-préfecture 宣城市 Xuānchéng Shì

Niveau districtal[modifier | modifier le code]

Le tableau ci-dessous recense les subdivisions de l'Anhui au niveau districtal.

Niveau préf. Nom Type Chinois Pinyin
Anqing Daguan District 大观区 Dàguān Qū
Anqing Yingjiang District 迎江区 Yíngjiāng Qū
Anqing Yixiu District 宜秀区 Yíxiù Qū
Anqing Tongcheng Ville-district 桐城市 Tóngchéng Shì
Anqing Huaining Xian 怀宁县 Huáiníng Xiàn
Anqing Qianshan Xian 潜山县 Qiánshān Xiàn
Anqing Susong Xian 宿松县 Sùsōng Xiàn
Anqing Taihu Xian 太湖县 Tàihú Xiàn
Anqing Wangjiang Xian 望江县 Wàngjiāng Xiàn
Anqing Yuexi Xian 岳西县 Yuèxī Xiàn
Anqing Zongyang Xian 枞阳县 Zōngyáng Xiàn
Bengbu Bengshan District 蚌山区 Bèngshān Qū
Bengbu Huaishang District 淮上区 Huáishàng Qū
Bengbu Longzihu District 龙子湖区 Lóngzǐhú Qū
Bengbu Yuhui District 禹会区 Yǔhuì Qū
Bengbu Guzhen Xian 固镇县 Gùzhèn Xiàn
Bengbu Huaiyuan Xian 怀远县 Huáiyuǎn Xiàn
Bengbu Wuhe Xian 五河县 Wǔhé Xiàn
Bozhou Qiaocheng District 谯城区 Qiáochéng Qū
Bozhou Lixin Xian 利辛县 Lìxīn Xiàn
Bozhou Mengcheng Xian 蒙城县 Méngchéng Xiàn
Bozhou Woyang Xian 涡阳县 Wōyáng Xiàn
Chaohu Juchao District 居巢区 Jūcháo Qū
Chaohu Hanshan Xian 含山县 Hánshān Xiàn
Chaohu He Xian 和县 Hé Xiàn
Chaohu Lujiang Xian 庐江县 Lújiāng Xiàn
Chaohu Wuwei Xian 无为县 Wúwéi Xiàn
Chizhou Guichi District 贵池区 Guìchí Qū
Chizhou Dongzhi Xian 东至县 Dōngzhì Xiàn
Chizhou Qingyang Xian 青阳县 Qīngyáng Xiàn
Chizhou Shitai Xian 石台县 Shítái Xiàn
Chuzhou Langya District 琅琊区 Lángyá Qū
Chuzhou Nanqiao District 南谯区 Nánqiáo Qū
Chuzhou Mingguang Ville-district 明光市 Míngguāng Shì
Chuzhou Tianchang Ville-district 天长市 Tiāncháng Shì
Chuzhou Dingyuan Xian 定远县 Dìngyuǎn Xiàn
Chuzhou Fengyang Xian 凤阳县 Fèngyáng Xiàn
Chuzhou Lai'an Xian 来安县 Lái'ān Xiàn
Chuzhou Quanjiao Xian 全椒县 Quánjiāo Xiàn
Fuyang Yingdong District 颍东区 Yǐngdōng Qū
Fuyang Yingquan District 颍泉区 Yǐngquán Qū
Fuyang Yingzhou District 颍州区 Yǐngzhōu Qū
Fuyang Jieshou Ville-district 界首市 Jièshǒu Shì
Fuyang Funan Xian 阜南县 Fùnán Xiàn
Fuyang Linquan Xian 临泉县 Línquán Xiàn
Fuyang Taihe Xian 太和县 Tàihé Xiàn
Fuyang Yingshang Xian 颍上县 Yǐngshàng Xiàn
Hefei Baohe District 包河区 Bāohé Qū
Hefei Luyang District 庐阳区 Lúyáng Qū
Hefei Shushan District 蜀山区 Shǔshān Qū
Hefei Yaohai District 瑶海区 Yáohǎi Qū
Hefei Changfeng Xian 长丰县 Chángfēng Xiàn
Hefei Feidong Xian 肥东县 Féidōng Xiàn
Hefei Feixi Xian 肥西县 Féixī Xiàn
Huaibei Duji District 杜集区 Dùjí Qū
Huaibei Lieshan District 烈山区 Lièshān Qū
Huaibei Xiangshan District 相山区 Xiàngshān Qū
Huaibei Suixi Xian 濉溪县 Suīxī Xiàn
Huainan Bagongshan District 八公山区 Bāgōngshān Qū
Huainan Datong District 大通区 Dàtōng Qū
Huainan Panji District 潘集区 Pānjí Qū
Huainan Tianjia'an District 田家庵区 Tiánjiā'ān Qū
Huainan Xiejiaji District 谢家集区 Xièjiājí Qū
Huainan Fengtai Xian 凤台县 Fèngtái Xiàn
Huangshan Huangshan District 黄山区 Huángshān Qū
Huangshan Huizhou District 徽州区 Huīzhōu Qū
Huangshan Tunxi District 屯溪区 Túnxī Qū
Huangshan Qimen Xian 祁门县 Qímén Xiàn
Huangshan She Xian 歙县 Shè Xiàn
Huangshan Xiuning Xian 休宁县 Xiūníng Xiàn
Huangshan Yi Xian 黟县 Yī Xiàn
Lu'an Jin'an District 金安区 Jīn'ān Qū
Lu'an Yu'an District 裕安区 Yù'ān Qū
Lu'an Huoqiu Xian 霍邱县 Huòqiū Xiàn
Lu'an Huoshan Xian 霍山县 Huòshān Xiàn
Lu'an Jinzhai Xian 金寨县 Jīnzhài Xiàn
Lu'an Shou Xian 寿县 Shòu Xiàn
Lu'an Shucheng Xian 舒城县 Shūchéng Xiàn
Ma'anshan Huashan District 花山区 Huāshān Qū
Ma'anshan Jinjiazhuang District 金家庄区 Jīnjiāzhuāng Qū
Ma'anshan Yushan District 雨山区 Yǔshān Qū
Ma'anshan Dangtu Xian 当涂县 Dāngtú Xiàn
Suzhou Yongqiao District 埇桥区 Yǒngqiáo Qū
Suzhou Dangshan Xian 砀山县 Dàngshān Xiàn
Suzhou Lingbi Xian 灵璧县 Língbì Xiàn
Suzhou Si Xian 泗县 Sì Xiàn
Suzhou Xiao Xian 萧县 Xiāo Xiàn
Tongling Jiao District 郊区 Jiāo Qū
Tongling Shizishan District 狮子山区 Shīzishān Qū
Tongling Tongguanshan District 铜官山区 Tóngguānshān Qū
Tongling Tongling Xian 铜陵县 Tónglíng Xiàn
Wuhu Jinghu District 镜湖区 Jìnghú Qū
Wuhu Jiujiang District 鸠江区 Jiūjiāng Qū
Wuhu Sanshan District 三山区 Sānshān Qū
Wuhu Yijiang District 弋江区 Yìjiāng Qū
Wuhu Fanchang Xian 繁昌县 Fánchāng Xiàn
Wuhu Nanling Xian 南陵县 Nánlíng Xiàn
Wuhu Wuhu Xian 芜湖县 Wúhú Xiàn
Xuancheng Xuanzhou District 宣州区 Xuānzhōu Qū
Xuancheng Ningguo Ville-district 宁国市 Níngguó Shì
Xuancheng Guangde Xian 广德县 Guǎngdé Xiàn
Xuancheng Jing Xian 泾县 Jīng Xiàn
Xuancheng Jingde Xian 旌德县 Jīngdé Xiàn
Xuancheng Jixi Xian 绩溪县 Jìxī Xiàn
Xuancheng Langxi Xian 郎溪县 Lángxī Xiàn

Annexes[modifier | modifier le code]

Liens internes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]