Liste des empereurs de la dynastie Ming

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Liste des empereurs Ming)
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

La dynastie Ming est fondée par l'empereur Hongwu en 1368. Elle règne sur la Chine jusqu'en 1644 et le suicide de l'empereur Chongzhen. La dynastie Qing, d'origine mandchoue, lui succède. Des empereurs régnant au nom des Ming (dynastie des Ming du Sud) se maintiennent dans le sud du pays jusqu'en 1662.

Dynastie Ming (1368-1644)[modifier | modifier le code]

Portrait Nom personnel Nom de règne Nom posthume Nom de temple Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort
Hongwu Zhū Yuánzhāng
(朱元璋)
Hóngwǔ
(洪武)
Gāodì
(高帝)
Tàizǔ
(太祖)
21 octobre
1328
23 janvier
1368
24 juin
1398
Jianwen Zhū Yǔnwén
(朱允炆)
Jiànwén
(建文)
Rangdì
(讓帝)
Huizong
(惠宗)
5 décembre
1377
30 juin
1398
13 juillet
1402
Yongle Zhū Dì
(朱棣)
Yǒnglè
(永乐)
Wéndì
(文帝)
Chéngzǔ
(成祖)
2 mai
1360
17 juillet
1402
12 août
1424
Hongxi Zhū Gāochì
(朱高熾)
Hóngxī
(洪熙)
Zhāodì
(昭帝)
Rénzōng
(仁宗)
16 août
1378
7 septembre
1424
29 mai
1425
Xuande Zhū Zhānjī
(朱瞻基)
Xuāndé
(宣德)
Zhāngdì
(章帝)
Xuānzōng
(宣宗)
16 mars
1399
27 juin
1425
31 janvier
1435
Zhengtong Zhū Qízhèn
(朱祁鎮)
Zhèngtǒng
(正統)
Ruìdì
(睿帝)
Yīngzōng
(英宗)
29 novembre
1427
7 février
1435
1er septembre
1449
Jingtai Zhū Qíyù
(朱祁鈺)
Jǐngtài
(景泰)
Jǐngdì
(景帝)
Dàizōng
(代宗)
21 septembre
1428
22 septembre
1449
11 février
1457
14 mars
1457
Zhengtong Zhū Qízhèn
(朱祁鎮)
Tiānshùn
(天順)
Ruìdì
(睿帝)
Yīngzōng
(英宗)
29 novembre
1427
11 février
1457
23 février
1464
Chenghua Zhū Jiànshēn
(朱見深)
Chénghuà
(成化)
Chúndì
(純帝)
Xiànzōng
(憲宗)
9 décembre
1447
28 février
1464
9 septembre
1487
Hongzhi Zhū Yòutáng
(朱祐樘)
Hóngzhì
(弘治)
Jìngdì
(敬帝)
Xiàozōng
(孝宗)
30 juillet
1470
22 septembre
1487
8 juin
1505
Zhengde Zhū Hòuzhào
(朱厚照)
Zhèngdé
(正德)
Yìdì
(毅帝)
Wǔzōng
(武宗)
26 octobre
1491
19 juin
1505
20 avril
1521
Jiajing Zhū Hòucōng
(朱厚熜)
Jiājìng
(嘉靖)
Sùdì
(肅帝)
Shìzōng
(世宗)
16 septembre
1507
27 mai
1521
23 janvier
1567
Longqing Zhū Zǎihòu
(朱載垕)
Lóngqìng
(隆慶)
Zhuāngdì
(莊帝)
Mùzōng
(穆宗)
4 mars
1537
4 février
1567
5 juillet
1572
Wanli Zhū Yìjūn
(朱翊鈞)
Wànlì
(萬曆)
Xiǎndì
(顯帝)
Shénzōng
(神宗)
4 septembre
1563
19 juillet
1572
18 août
1620
Taichang Zhū Chángluò
(朱常洛)
Tàichāng
(泰昌)
Zhēndì
(貞帝)
Guāngzōng
(光宗)
28 août
1582
28 août
1620
26 septembre
1620
Tianqi Zhū Yóujiào
(朱由校)
Tiānqǐ
(天啟)
Zhédì
(悊帝)
Xīzōng
(熹宗)
23 décembre
1605
1er octobre
1620
30 septembre
1627
Chongzhen Zhū Yóujiǎn
(朱由檢)
Chóngzhēn
(崇禎)
Lièdi
(烈帝)
Sīzōng
(思宗)
6 février
1611
2 octobre
1627
25 avril
1644

Ming du Sud (1644-1662)[modifier | modifier le code]

Portrait Nom personnel Nom de règne Nom de temple Naissance Début
du règne
Fin
du règne
Mort
? Zhū Yóusōng
(朱由崧)
Hóngguāng
(弘光)
Ānzōng
(安宗)
1607 19 juin
1644
15 juin
1645
23 mai
1646
Longwu Zhū Yùjiàn
(朱聿鍵)
Lóngwǔ
(隆武)
Shàozōng
(紹宗)
25 mai
1602
18 août
1645
6 octobre
1646
? Zhū Yùyuè
(朱聿𨮁)
Shaowǔ
(紹武)
Wenzōng
(文宗)
1605 11 décembre
1646
20 janvier
1647
? Zhū Yóuláng
(朱由榔)
Yǒnglì
(永曆)
Zhāozōng
(昭宗)
1623 24 décembre
1646
22 janvier
1662
1er juin
1662

Liens internes[modifier | modifier le code]