Bingshen

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : navigation, rechercher
Éléments du cycle sexagésimal
干支
01
Jiǎzǐ
甲子
02
Yǐchǒu
乙丑
03
Bǐngyín
丙寅
04
Dīngmǎo
丁卯
05
Wùchén
戊辰
06
Jǐsì
己巳
07
Gēngwǔ
庚午
08
Xīnwèi
辛未
09
Rénshēn
壬申
10
Guǐyǒu
癸酉
11
Jiǎxū
甲戌
12
Yǐhài
乙亥
13
Bǐngzǐ
丙子
14
Dīngchǒu
丁丑
15
Wùyín
戊寅
16
Jǐmǎo
己卯
17
Gēngchén
庚辰
18
Xīnsì
辛巳
19
Rénwǔ
壬午
20
Guǐwèi
癸未
21
Jiǎshēn
甲申
22
Yǐyǒu
乙酉
23
Bǐngxū
丙戌
24
Dīnghài
丁亥
25
Wùzǐ
戊子
26
Jǐchǒu
己丑
27
Gēngyín
庚寅
28
Xīnmǎo
辛卯
29
Rénchén
壬辰
30
Guǐsì
癸巳
31
Jiǎwǔ
甲午
32
Yǐwèi
乙未
33
Bǐngshēn
丙申
34
Dīngyǒu
丁酉
35
Wùxū
戊戌
36
Jǐhài
己亥
37
Gēngzǐ
庚子
38
Xīnchǒu
辛丑
39
Rényín
壬寅
40
Guǐmǎo
癸卯
41
Jiǎchén
甲辰
42
Yǐsì
乙巳
43
Bǐngwǔ
丙午
44
Dīngwèi
丁未
45
Wùshēn
戊申
46
Jǐyǒu
己酉
47
Gēngxū
庚戌
48
Xīnhài
辛亥
49
Rénzǐ
壬子
50
Guǐchǒu
癸丑
51
Jiǎyín
甲寅
52
Yǐmǎo
乙卯
53
Bǐngchén
丙辰
54
Dīngsì
丁巳
55
Wùwǔ
戊午
56
Jǐwèi
己未
57
Gēngshēn
庚申
58
Xīnyǒu
辛酉
59
Rénxū
壬戌
60
Guǐhài
癸亥

Le bingshen, ou ping-chen (chinois traditionnel et simplifié : 丙申 ; pinyin : yǐwèi) est le trente-troisième élément du cycle sexagésimal chinois. Il est précédé par le yiwei et suivi par le dingyou.

À la tige céleste bing est associé le Yáng et l'élément feu, et par la branche terrestre shen, le Yáng, l'élément métal.

Années du bingshen[modifier | modifier le code]

La transition vers le calendrier grégorien se fait en multipliant par soixante et en ajoutant trente-six. Sont ainsi appelées année du bingshen les années :

Années du bingshen
Ier millénaire IIe millénaire IIIe millénaire