Résultats de la recherche

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Essayez avec cette orthographe : oficyna poetes i malarzy na emigracji w anolis
Cherchez Oficyna poetów i malarzy na emigracji w Anglii sur un des projets-frères de Wikipédia :

L'article « Oficyna poetów i malarzy na emigracji w Anglii » n'existe pas sur ce wiki !
Vous souhaitez le créer ? Vérifiez auparavant que le sujet n'a pas déjà été traité dans les résultats ci-dessous, puis assurez-vous qu'il est admissible dans l'encyclopédie.
Pour créer « Oficyna poetów i malarzy na emigracji w Anglii », suivez le guide !

Il n’y a pas de résultats correspondant à la requête sur ce site.

Affichage des résultats provenant de la Wikipédia en polonais.

 • Melchior Wańkowicz (catégorie Pochowani na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie)
  bohaterów umieszczał w życiorysie tylko jednej z nich. Wcześniej, w 1952, w londyńskiej Oficynie Poetów i Malarzy Wańkowicz wydał tom Polacy i Ameryka – książkę
  85 Kio (8 691 mots) - 18 septembre 2018 à 08:45
 • Fryderyk Chopin (catégorie Pochowani na Cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu)
  się w czasie, gdy w pobliżu jego ojciec Mikołaj grał na skrzypcach w jednej z dworskich oficyn Kaspra Skarbka, w której mieszkała rodzina Mikołaja i Tekli
  86 Kio (6 883 mots) - 27 août 2018 à 08:27
 • Zbigniew Herbert (catégorie Pochowani na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie)
  opublikowane w USA tłumaczenie jego utworów, i uczyniło go jednym z najbardziej popularnych poetów współczesnych w angielskim kręgu językowym. W czasie tej
  62 Kio (6 034 mots) - 18 septembre 2018 à 21:09
 • Jadwiga Harasowska (catégorie Grafika załadowana lokalnie jest taka sama jak w serwisie Wikidata)
  O środowisku skupionym wokół Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 2013, s. 285, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”
  27 Kio (2 490 mots) - 6 août 2018 à 23:36
 • Irena Rybotycka (catégorie Polska emigracja polityczna 1939–1989)
  Ireny Rybotyckiej, fundatorki nagrody. W: Nagroda literacka im. Rudolfa Wegnera. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1989. ISBN 0-948668-87-3. Stefan Dippel:
  12 Kio (1 084 mots) - 22 janvier 2018 à 02:10
 • Tomasz Rybotycki (catégorie Żołnierze Wojska Polskiego na emigracji w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej)
  Ireny Rybotyckiej, fundatorki nagrody. W: Nagroda literacka im. Rudolfa Wegnera. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1989. ISBN 0-948668-87-3. Stefan Dippel:
  20 Kio (1 529 mots) - 8 mai 2018 à 07:22
 • Rudolf Wegner (catégorie Pochowani na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie)
  2000.  Zofia Kozarynowa: W służbie książki. W: Nagroda literacka im. Rudolfa Wegnera. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1989. ISBN 0-948668-87-3.
  17 Kio (1 395 mots) - 1 février 2018 à 15:09
Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/wiki/Spécial:Recherche ».