Liste des cours d'eau de la Slovaquie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : navigation, rechercher

Cet article présente la liste (non exhaustive) des cours d'eau de Slovaquie.

 1. Bebrava: 47,2 km
 2. Belá: 36,3 km
 3. Biela Orava: 37 km
 4. Blava: 47,5 km
 5. Blh: 52,5 km
 6. Bodrog: 123 km
 7. Bodva: 48,4 km
 8. Bystrica
 9. Čermeľský potok 15 km
 10. Chlmec: 36,1 km
 11. Chvojnica: 31,5 km
 12. Cirocha: 50,6 km
 13. Čierna voda (Malý Dunaj): 105,5 km
 14. Čierna voda (Uh): 41 km
 15. Danube: 2850 km
 16. Dudváh: 97 km
 17. Dunajec: 251 km
 18. Duša: 41,1 km
 19. Gidra: 40,5 km
 20. Gortva: 33 km
 21. Handlovka: 32 km
 22. Hnilec: 88.9 km
 23. Hornád: 193 km
 24. Hron: 298 km
 25. Ida: 56,6 km
 26. Ipeľ: 232,5 km
 27. Izra: 14,3 km
 28. Krivánsky potok: 35,4 km
 29. Krtíš: 36,5 km
 30. Krupá
 31. Krupinica: 65,4 km
 32. Kysuca: 66,3 km
 33. Laborec: 135 km
 34. Latorica: 188 km
 35. Malý Dunaj: 128 km
 36. Malina: 47,2 km
 37. Morava: 328,9 km
 38. Muráň: 48,8 km
 39. Myjava: 79 km
 40. Myslavský potok: 19,5 km
 41. Nitra: 197 km
 42. Nitrica: 51,4 km
 43. Okna: 37,3 km
 44. Olšava: 49,9 km
 45. Oľka: 39,2 km
 46. Ondava: 146,5 km
 47. Ondavka: 31 km
 48. Orava: 60,3 km
 49. Ouj: 127 km
 50. Paríž: 41,5 km
 51. Perec: 53,5 km
 52. Poprad: 169 km
 53. Radošinka: 31,9 km
 54. Rajčanka: 47,5 km
 55. Revúca: 33,1 km
 56. Rimava: 88 km
 57. Rimavica: 32,5 km
 58. Roňava: 51 km
 59. Rudava: 45 km
 60. Sekčov: 44,3 km
 61. Sikenica: 46,2 km
 62. Sajó: 229,4 km
 63. Slatina: 55,2 km
 64. Štiavnica: 55 km
 65. Štítnik: 32,8 km
 66. Stoličný potok: 38,9 km
 67. Suchá: 35,1 km
 68. Svinka: 50,8 km
 69. Tisza: 996 km
 70. Tisovník: 41 km
 71. Topľa: 129,8 km
 72. Torysa: 122,9 km
 73. Trnávka (Dudváh): 43 km
 74. Trnávka (Ondava): 37,1 km
 75. Tuhársky potok: 31,9 km
 76. Turiec (Váh): 66,3 km
 77. Turiec (Sajó/Slaná): 50,2 km
 78. Turňa: 32 km
 79. Udava: 38,3 km
 80. Váh: 403 km
 81. Žitava: 99,3 km