Liste des routes d'Islande

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : navigation, rechercher

Liste des routes d'Islande, par ordre d'importance.

S = Stofnvegur - route principale.
T = Tengivegur - route secondaire.
L = Landsvegur - route rurale ou de montagne.
H = Héraðsvegur - route qui dessert des fermes individuelles.

Routes à un chiffre[modifier | modifier le code]

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
1
Hringvegur
S
[1]

Routes à deux chiffres[modifier | modifier le code]

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
22
Dalavegur
S
[2]
25
Þykkvabæjarvegur
T
[3]
26
Landvegur
T
[4]
30
Skeiða- og Hrunamannavegur
S
[5]
31
Skálholtsvegur
S
[6]
32
Þjórsárdalsvegur
S
[7]
33
Gaulverjabæjarvegur
S
[8]
34
Eyrarbakkavegur
S
[9]
35
Biskupstungnabraut / Kjalvegur
S
[10]
36
Þingvallavegur
S
[11]
37
Laugarvatnsvegur
S
[12]
38
Þorlákshafnarvegur
S
[13]
39
Þrengslavegur
S
[14]
40
Hafnarfjarðarvegur
S
[15]
41
Reykjanesbraut
S
[16]
42
Krýsuvíkurvegur
T
[17]
43
Grindavíkurvegur
S
[18]
44
Hafnavegur
S
[19]
45
Garðskagavegur
S
[20]
47
Hvalfjarðarvegur
S
[21]
48
Kjósarskarðsvegur
T
[22]
49
Nesbraut
S
[23]
50
Borgarfjarðarbraut
S
[24]
51
Akrafjallsvegur
S
[25]
52
Uxahryggjavegur
T
[26]
53
Route 53 (Islande)
54
Snæfellsnesvegur
S
[27]
55
Heydalsvegur
T
[28]
56
Vatnaleið
S
[29]
58
Stykkishólmsvegur
S
[30]
59
Laxárdalsvegur
T
[31]
60
Vestfjarðavegur
S
[32]
61
Djúpvegur
S
[33]
62
Barðastrandarvegur
S
[34]
63
Bíldudalsvegur
S
[35]
64
Flateyrarvegur
S
[36]
65
Súgandafjarðarvegur
S
[37]
67
Hólmavíkurvegur
S
[38]
68
Innstrandavegur
S
[39]
72
Hvammstangavegur
S
[40]
74
Skagastrandarvegur
S
[41]
75
Sauðárkróksbraut
S
[42]
76
Siglufjarðarvegur
S
[43]
77
Hofsósbraut
S
[44]
82
Ólafsfjarðarvegur
S
[45]
83
Grenivíkurvegur
S
[46]
85
Norðausturvegur
S
[47]
87
Kísilvegur
S
[48]
91
Hafnarvegur í Bakkafirði
T
[49]
92
Norðfjarðarvegur
S
[50]
93
Seyðisfjarðarvegur
S
[51]
94
Borgarfjarðarvegur
S
[52]
96
Suðurfjarðavegur
S
[53]
97
Breiðdalsvíkurvegur
S
[54]
98
Djúpavogsvegur
S
[55]
99
Hafnarvegur
S
[56]

Routes à trois chiffres[modifier | modifier le code]

Suðurland eystra[modifier | modifier le code]

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
201
Vallavegur
H
[57]
202
Prestsbakkavegur
H
[58]
203
Geirlandsvegur
H
[59]
204
Meðallandsvegur
T
[60]
205
Klausturvegur
S
[61]
206
Holtsvegur
T
[62]
208
Skaftártunguvegur
S
[63]
209
Hrífunesvegur
T
[64]
210
Ljótarstaðavegur
T
[65]
211
Álftaversvegur
H
[66]
212
Hryggjavegur
H
[67]
214
Kerlingardalsvegur
T
[68]
215
Reynishverfisvegur
T
[69]
216
Þórisholtsvegur
H
[70]
218
Dyrhólavegur
T
[71]
219
Péturseyjarvegur
H
[72]
221
Sólheimajökulsvegur
T
[73]
222
Mýrdalsjökulsvegur
T
[74]
239
Eldfellsvegur
T
[75]
240
Stórhöfðavegur
H
[76]
242
Raufarfellsvegur
H
[77]
243
Leirnavegur
H
[78]
245
Hverfisvegur
H
[79]
246
Skálavegur
H
[80]
247
Sandhólmavegur
T
[81]
248
Merkurvegur
H
[82]
249
Þórsmerkurvegur
T
[83]
250
Dímonarvegur
T
[84]
251
Hólmabæjavegur
T
[85]
252
Landeyjavegur
T
[86]
253
Bakkavegur
T
[87]
254
Landeyjahafnarvegur
S
[88]
255
Akureyjarvegur
T
[89]
261
Fljótshlíðarvegur
T
[90]
262
Vallarvegur
H
[91]
264
Rangárvallavegur
T
[92]
266
Oddavegur
H
[93]
267
Selalækjarvegur
H
[94]
268
Þingskálavegur
T
[95]
271
Árbæjarvegur
T
[96]
272
Bjallavegur
H
[97]
273
Bugavegur
H
[98]
275
Ásvegur
H
[99]
281
Sumarliðabæjavegur
H
[100]
282
Ásmundarstaðavegur
H
[101]
284
Heiðarvegur
T
[102]
286
Hagabraut
T
[103]
288
Kálfholtsvegur
H
[104]

Suðurland vestra[modifier | modifier le code]

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
302
Urriðafossvegur
H
[105]
303
Ölvisholtsvegur
H
[106]
304
Oddgeirshólavegur
H
[107]
305
Villingaholtsvegur
T
[108]
308
Hamarsvegur
T
[109]
309
Kolsholtsvegur
H
[110]
310
Votmúlavegur
H
[111]
311
Önundarholtsvegur
H
[112]
312
Vorsabæjarvegur í Flóa
H
[113]
314
Holtsvegur
H
[114]
316
Kaldaðarnesvegur
H
[115]
318
Langholtsvegur
H
[116]
321
Skeiðháholtsvegur
H
[117]
322
Ólafsvallavegur
H
[118]
324
Vorsabæjarvegur
H
[119]
325
Gnúpverjavegur
T
[120]
326
Hælsvegur
H
[121]
327
Stangarvegur
T
[122]
328
Stóra-Núpsvegur
H
[123]
329
Mástunguvegur
H
[124]
332
Háafossvegur
L
[125]
333
Haukadalsvegur
T
[126]
334
Gullfossvegur
T
[127]
336
Skálpanesvegur
T
[128]
337
Hlöðuvallavegur
T
[129]
340
Auðsholtsvegur
T
[130]
341
Langholtsvegur
T
[131]
343
Álfsstétt
S
[132]
344
Hrunavegur
H
[133]
345
Kaldbaksvegur
H
[134]
349
Tungufellsvegur
H
[135]
350
Grafningsvegur neðri
T
[136]
351
Búrfellsvegur
H
[137]
353
Kiðjabergsvegur
H
[138]
354
Sólheimavegur
T
[139]
355
Reykjavegur
S
[140]
356
Tjarnarvegur
H
[141]
358
Einholtsvegur
T
[142]
359
Bræðratunguvegur
S
[143]
360
Grafningsvegur efri
T
[144]
361
Vallavegur
T
[145]
362
Efrivallavegur
T
[146]
363
Valhallarvegur
T
[147]
364
Eyjavegur
H
[148]
365
Lyngdalsheiðarvegur
S
[149]
366
Böðmóðsstaðavegur
H
[150]
374
Hvammsvegur
H
[151]
375
Arnarbælisvegur
H
[152]
376
Breiðamörk
S
[153]
379
Hafnarvegur Þorlákshöfn
S
[154]
380
Hlíðarendavegur
H
[155]

Reykjanes et Höfuðborgarsvæðið[modifier | modifier le code]

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
407
Bláfjallaleið
T
[156]
409
Fossvogsbraut
S
411
Arnarnesvegur
S
[157]
413
Breiðholtsbraut
S
[158]
414
Flugvallarvegur Reykjavík
S
[159]
415
Álftanesvegur
S
[160]
416
Bessastaðavegur
T
[161]
417
Bláfjallavegur
T
[162]
418
Bústaðavegur
S
[163]
420
Vatnsleysustrandarvegur
T
[164]
421
Vogavegur
S
[165]
423
Miðnesheiðarvegur
S
[166]
424
Keflavíkurvegur
S
[167]
425
Nesvegur
T
[168]
426
Bláalónsvegur
T
[169]
427
Suðurstrandarvegur
S
[170]
428
Vigdísarvallavegur
L
[171]
429
Sandgerðisvegur
S
[172]
434
Skálafellsvegur
T
[173]
435
Nesjavallaleið
T
[174]
443
Reykjanesvitavegur
T
[175]
450
Sundabraut
S
453
Sundagarðar
S
[176]
454
Holtavegur
S
[177]
458
Brautarholtsvegur
H
[178]
460
Eyrarfjallsvegur
T
[179]
461
Meðalfellsvegur
T
[180]
470
Fjarðarbraut
S

Vesturland[modifier | modifier le code]

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
501
Innrahólmsvegur
H
[181]
502
Svínadalsvegur
T
[182]
503
Innesvegur
T
[183]
504
Leirársveitarvegur
H
[184]
505
Melasveitarvegur
T
[185]
506
Grundartangavegur
S
[186]
507
Mófellsstaðavegur
H
[187]
508
Skorradalsvegur
T
[188]
509
Akranesvegur
S
[189]
510
Hvítárvallavegur
T
[190]
511
Hvanneyrarvegur
S
[191]
512
Lundarreykjadalsvegur
T
[192]
513
Bæjarsveitarvegur
H
[193]
514
Hvítárbakkavegur
H
[194]
515
Flókadalsvegur
T
[195]
517
Reykdælavegur
H
[196]
518
Hálsasveitarvegur
S
[197]
519
Reykholtsdalsvegur
T
[198]
520
Dragavegur
T
[199]
522
Þverárhlíðarvegur
T
[200]
523
Hvítársíðuvegur
T
[201]
526
Stafholtsvegur
H
[202]
527
Varmalandsvegur
H
[203]
528
Norðurárdalsvegur
T
[204]
530
Ferjubakkavegur
H
[205]
532
Þursstaðavegur
H
533
Álftaneshreppsvegur
T
534
Álftanesvegur
H
535
Grímsstaðavegur
H
536
Stangarholtsvegur
H
537
Skíðholtsvegur
H
539
Hítardalsvegur
T
[206]
540
Hraunhreppsvegur
T
551
Langjökulsvegur
T
552
Barnafossvegur
T
553
Langavatnsvegur
L
[207]
555
Deildartunguvegur
T
558
Berserkjahraunsvegur
L
566
Hítarnesvegur
H
567
Kolviðarnesvegur
H
568
Skógarnesvegur
H
570
Jökulhálsleið
L
[208]
571
Ölkelduvegur
H
572
Dritvíkurvegur
T
[209]
573
Rifshafnarvegur
T
574
Útnesvegur
T
[210]
576
Framsveitarvegur
H
[211]
577
Helgafellssveitarvegur
T
[212]
578
Arnarvatnsvegur
L
579
Öndverðarnesvegur
T
[213]
580
Hörðudalsvegur vestri
H
581
Hörðudalsvegur eystri
H
582
Hálsbæjavegur
T
585
Hlíðarvegur
H
[214]
586
Haukadalsvegur
T
587
Hjarðarholtsvegur
H
[215]
588
Sámsstaðavegur
H
589
Sælingsdalsvegur
H
[216]
590
Klofningsvegur
T
593
Orrahólavegur
H
594
Staðarhólsvegur
H

Vestfirðir[modifier | modifier le code]

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
602
Garpsdalsvegur
H
605
Geiradalsvegur
H
606
Karlseyjarvegur
H
607
Reykhólasveitarvegur
S
608
Þorskafjarðarvegur
T
[217]
610
Brjánslækjarvegur
T
[218]
611
Siglunesvegur
H
612
Örlygshafnarvegur
T
[219]
614
Rauðasandsvegur
H
615
Kollsvíkurvegur
T
[220]
617
Tálknafjarðarvegur
S
[221]
619
Ketildalavegur
H
620
Flugvallarvegur Bíldudal
T
621
Mosdalsvegur
H
622
Svalvogavegur
S
[222]
623
Flugvallarvegur Þingeyri
S
624
Ingjaldssandsvegur
H
[223]
625
Valþjófsdalsvegur
H
[224]
627
Önundarfjarðarvegur
H
[225]
628
Hjarðardalsvegur
H
629
Syðradalsvegur
H
[226]
630
Skálavíkurvegur
L
[227]
631
Flugvallarvegur Ísafirði
S
[228]
632
Laugardalsvegur
H
[229]
633
Mjóafjarðarvegur
T
[230]
634
Reykjanesvegur
H
[231]
635
Snæfjallastrandarvegur
H
[232]
636
Hafnarvegur Ísafirði
S
[233]
637
Seljalandsdalsvegur
T
638
Laugalandsvegur
H
[234]
639
Skutulsfjarðarvegur
H
[235]
640
Borðeyrarvegur
H
641
Krossárdalsvegur
H
643
Strandavegur
T
[236]
645
Drangsnesvegur
T
[237]
646
Flugvallarvegur Gjögri
T
[238]
649
Ófeigsfjarðarvegur
L
[239]
690
Steinadalsvegur
L

Norðurland vestra[modifier | modifier le code]

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
701
Hrútatunguvegur
H
[240]
702
Heggstaðanesvegur
T
[241]
703
Hálsabæjavegur
H
[242]
704
Miðfjarðarvegur
T
[243]
705
Vesturárdalsvegur
H
706
Neðra-Núpsvegur
H
[244]
711
Vatnsnesvegur
T
[245]
712
Þorgrímsstaðavegur
H
714
Fitjavegur
H
[246]
715
Víðidalsvegur
T
[247]
716
Síðuvegur
T
[248]
717
Borgarvegur
T
[249]
721
Þingeyravegur
H
[250]
722
Vatnsdalsvegur
T
[251]
724
Reykjabraut
T
[252]
725
Miðásavegur
H
726
Auðkúluvegur
T
[253]
727
Svínadalsvegur
H
731
Svínvetningabraut
T
[254]
733
Blöndudalsvegur
H
734
Svartárdalsvegur
T
[255]
735
Þjófadalavegur
T
[256]
741
Neðribyggðarvegur
H
742
Mýravegur
H
744
Þverárfjallsvegur
S
[257]
745
Skagavegur
T
[258]
746
Tindastólsvegur
T
[259]
748
Reykjastrandarvegur
H
[260]
749
Flugvallarvegur Sauðárkróki
S
751
Efribyggðarvegur
T
[261]
752
Skagafjarðarvegur
T
[262]
753
Vindheimavegur
H
[263]
754
Héraðsdalsvegur
H
[264]
755
Svartárdalsvegur
H
756
Mælifellsdalsvegur
L
[265]
757
Villinganesvegur
T
758
Austurdalsvegur
H
[266]
759
Kjálkavegur
H
[267]
762
Sæmundarhlíðarvegur
H
764
Hegranesvegur
T
[268]
766
Bakkavegur
H
767
Hólavegur
S
[269]
768
Hjaltadalsvegur
H
769
Ásavegur
H
781
Deildardalsvegur
H
783
Höfðastrandarvegur
H
786
Sléttuhlíðarvegur
H
787
Flókadalsvegur
H
788
Haganesvíkurvegur
H
789
Sléttuvegur
H
792
Hafnarvegur Siglufirði
S
793
Skarðsvegur
L

Norðurland eystra[modifier | modifier le code]

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
801
Hafnarvegur Hrísey
S
802
Garðsvegur
H
803
Kleifavegur
H
[270]
805
Svarfaðardalsvegur
T
[271]
806
Tunguvegur
T
[272]
807
Skíðadalsvegur
T
[273]
808
Árskógssandsvegur
S
[274]
809
Hauganesvegur
S
[275]
810
Hafnarvegur Dalvík
S
811
Hjalteyrarvegur
H
[276]
812
Bakkavegur
H
[277]
813
Möðruvallavegur
H
[278]
814
Staðarbakkavegur
H
815
Hörgárdalsvegur
T
[279]
816
Dagverðareyrarvegur
T
[280]
817
Blómsturvallavegur
H
[281]
818
Hlíðarvegur
H
[282]
819
Hafnarvegur Akureyri
S
[283]
820
Flugvallarvegur Akureyri
S
[284]
821
Eyjafjarðarbraut vestri
S
[285]
822
Kristnesvegur
T
[286]
823
Miðbraut
S
[287]
824
Finnastaðavegur
H
[288]
825
Dalsvegur
H
[289]
826
Hólavegur
T
[290]
827
Sölvadalsvegur
H
[291]
828
Veigastaðavegur
T
[292]
829
Eyjafjarðarbraut eystri
S
[293]
830
Svalbarðseyrarvegur
S
831
Höfðavegur
H
832
Vaðlaheiðarvegur
L
[294]
833
Illugastaðavegur
T
[295]
834
Fnjóskadalsvegur vestri
H
835
Fnjóskadalsvegur eystri
T
[296]
836
Vaglaskógarvegur
T
[297]
837
Hlíðarfjallsvegur
T
[298]
841
Fremstafellsvegur
H
842
Bárðardalsvegur vestri
S
[299]
843
Lundarbrekkuvegur
T
[300]
844
Bárðardalsvegur eystri
T
[301]
845
Aðaldalsvegur
S
[302]
846
Austurhlíðarvegur
H
847
Stafnsvegur
H
848
Mývatnssveitarvegur
T
[303]
849
Baldursheimsvegur
H
851
Út-Kinnarvegur
H
[304]
852
Sandsvegur
H
853
Hvammavegur
H
854
Staðarbraut
H
855
Fagranesvegur
H
856
Laxárdalsvegur
S
859
Hafnarvegur Húsavík
S
860
Grjótagjárvegur
T
[305]
861
Ásbyrgisvegur
T
[306]
862
Dettifossvegur
T
[307]
863
Kröfluvegur/Leirhnúksvegur
T
[308]
864
Hólsfjallavegur
T
[309]
865
Gilsbakkavegur
H
866
Austursandsvegur/Akurselsvegur
H
868
Laxárdalsvegur
H
869
Langanesvegur
S
[310]
870
Sléttuvegur/Kópaskersvegur
S
[311]
871
Flugvallarvegur Þórshöfn
S
[312]
874
Raufarhafnarvegur
S
882
Leyningshólavegur
L
883
Goðafossvegur
T
[313]
884
Dimmuborgavegur
T
885
Námaskarðsvegur
T
[314]
886
Dettifossvegur vestri
T
[315]
887
Tungnavegur
T
888
Vesturdalsvegur
T
[316]
890
Dettifossvegur eystri
T
[317]
897
Svalbarðstunguvegur
H

Austurland[modifier | modifier le code]

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
901
Möðrudalsleið
L
[318]
907
Brúarvegur
L
[319]
910
Austurleið/Laugarfellsvegur
L
[320]
913
Strandhafnarvegur
H
[321]
914
Skógavegur
H
[322]
915
Vesturárdalsvegur
H
[323]
916
Flugvallarvegur Vopnafirði
T
[324]
917
Hlíðarvegur
S
[325]
918
Hafnarvegur Vopnafirði
S
[326]
919
Sunnudalsvegur
T
[327]
921
Eyjavegur
H
[328]
922
Másselsvegur
H
[329]
923
Jökuldalsvegur
T
[330]
924
Jökuldalsvegur eystri
T
[331]
925
Hróarstunguvegur
T
[332]
926
Húseyjarvegur
H
[333]
927
Brekkubæjavegur
H
[334]
929
Hafrafellsvegur
H
[335]
931
Upphéraðsvegur
T
[336]
933
Fljótsdalsvegur
T
[337]
934
Múlavegur í Fljótsdal
H
[338]
935
Suðurdalsvegur
H
[339]
936
Þórdalsheiðarvegur
L
[340]
937
Skriðdalsvegur
T
[341]
938
Múlavegur syðri
H
[342]
939
Axarvegur
T
[343]
941
Flugvallarvegur Egilsstöðum
S
[344]
942
Steinsvaðsvegur
H
943
Hjaltastaðarvegur
H
[345]
944
Lagarfossvegur
T
[346]
946
Hólalandsvegur
T
947
Desjarmýrarvegur
T
[347]
948
Gilsárteigsvegur
H
949
Þrándarstaðavegur
H
951
Vestdalseyrarvegur
H
952
Hánefsstaðavegur
H
953
Mjóafjarðarvegur
T
[348]
954
Helgustaðavegur
T
[349]
955
Vattarnesvegur
T
[350]
958
Vöðlavíkurvegur
L
[351]
962
Norðurdalsvegur í Breiðdal
H
[352]
964
Breiðdalsvegur
H
[353]
966
Suðurbyggðarvegur
H
[354]
981
Almannaskarðsvegur
T
[355]
982
Flugvallarvegur Hornafirði
S
[356]
983
Miðfellsvegur
H
[357]
984
Hoffellsvegur
H
[358]
986
Rauðabergsvegur
H
[359]
998
Skaftafellsvegur
T
[360]

Routes à quatre chiffres[modifier | modifier le code]

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
2420
Skógavegur
T
2421
Safnavegur
T
2440
Skógafossvegur
T
3110
Tjarnarbyggðarvegur
T
3361
Hjálparvegur
T
3710
Árbæjarvegur vestri
T
3774
Sólheimavegur 1
T
3834
Haksvegur
T
5033
Hagamelsvegur
S
5240
Bifrastarvegur
S
5317
Grímarsstaðavegur
T
[361]
8005
Grímseyjarvegur
T
8009
Brekkuselsvegur
T
8012
Tindaaxlarvegur
T
8815
Jarðbaðsvegur
T
[362]
8816
Hverfjallsvegur
T
8819
Mývatnsheiðarvegur/Stangarvegur
T
9340
Norðurdalsvegur í Fljótsdal
T
9572
Mjóeyrarvegur
T
9587
Dalavegur
T
9765
Meðalfellsvegur
T

Pistes[modifier | modifier le code]

Numéro de route Nom de route Catégorie Carte
F26
Sprengisandsleið
S, L
[363]
F35
Kjölur
L
F66
Kollafjarðarheiði
L
[364]
F88
Öskjuleið
L
[365]
F206
Lakavegur
L
[366]
F207
Lakagígavegur
L
F208
Fjallabaksleið nyrðri
S, L
[367]
F210
Fjallabaksleið syðri
L
[368]
F223
Eldgjárvegur
L
F224
Landmannalaugavegur
L
F225
Landmannaleið
L
[369]
F228
Veiðivatnaleið
L
[370]
F229
Jökulheimaleiðr
L
[371]
F232
Öldufellsleið
L
F233
Álftavatnskrókur
L
[372]
F235
Langisjór
L
F249
Þórsmerkurvegur
L
F261
Emstruleið
L
[373]
F333
Haukadalsvegur
L
[374]
F335
Hagavatnsvegur
L
F337
Hlöðuvallavegur
L
[375]
F338
Skjaldbreiðarvegur (Línuvegur)
L
[376]
F347
Kerlingarfjallavegur
L
[377]
F508
Skorradalsvegur
L
F550
Kaldidalsvegur
S, L
[378]
F578
Arnarvatnsvegur
L
F586
Haukadalsskarðsvegur
L
F649
Ófeigsfjarðarvegur
L
[379]
F734
Vesturheiðarvegur
L
F735
Þjófadalavegur
L
F752
Skagafjarðarleið
L
F821
Eyjafjarðarleið
L
F839
Leirdalsheiðarvegur
L
F881
Dragaleið
L
[380]
F894
Öskjuvatnsvegur
L
[381]
F899
Flateyjardalsvegur
L
F902
Kverkfjallaleið
L
[382]
F903
Hvannalindavegur
L
[383]
F905
Arnardalsleið
L
[384]
F909
Snæfellsleið
L
[385]
F910
Austurleið
L
[386]
F923
Jökuldalsvegur
L
F946
Loðmundarfjarðarvegur
L
[387]
F959
Viðfjarðarvegur
L
[388]
F980
Kollumúlavegur
L
[389]
F985
Jökulvegur
L