Liste de villes de Taïwan

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Les 40 plus grandes villes de Taïwan[modifier | modifier le code]

Carte de Taïwan
Rang Transcription Pinyin Recensement Administration territoriale de Taïwan
1981 1991 2001 2006 2016
1. Taipei Táiběi 2.270.983 2.717.992 2.633.802 2.632.242 2.704.974 Taipei
2. Kaohsiung Gāoxióng 1.227.454 1.396.425 1.494.457 1.514.706 1.515.556 Kaohsiung
3. Taichung Táizhōng 607.238 774.197 983.694 1.044.392 1.131.510 Taichung
4. Tainan Táinán 594.739 689.541 740.846 760.037 779.870 Tainan
5. Panchiao Bǎnqiáo 422.260 542.942 532.694 544.292 554.008 New Taipei
6. Hsinchu Xīnzhú 284.737 328.911 373.296 394.757 434.674 Hsinchu
7. Taoyuan Táoyuán 185.257 246.056 338.361 384.803 427.815 Taoyuan
8. Chunghe Zhōnghé 279.664 379.968 401.619 411.011 414.356 New Taipei
9. Hsinchuang Xīnzhuāng 191.073 308.293 376.584 392.472 413.443 New Taipei
10. Chungli Zhōnglì 215.414 276.878 329.913 355.707 390,251 Taoyuan
11. Sanchung Sānchóng 334.726 378.397 384.051 383.636 388.230 New Taipei
12. Keelung Jīlóng 347.828 355.894 390.966 390.633 371.878 Keelung
13. Fengshan Fèngshān 227.310 293.522 322.678 338.596 356.307 Kaohsiung
14. Hsintien Xīndiàn 171.315 233.277 272.500 289.366 300.283 New Taipei
15. Chiayi Jiāyì 251.840 258.468 267.993 272.364 270.254 Chiayi
16. Tucheng Tǔchéng 60.398 142.348 231.938 237.000 238.646 New Taipei
17. Changhua Zhānghuà 185.816 217.328 231.129 235.322 234.690 Changhua
18. Yungkang Yǒngkāng 81.854 141.479 198.372 208.919 232.210 Tainan
19. Yunghe Yǒnghé 213.787 247.473 229.383 235.697 225.353 New Taipei
20. Pingchen Píngzhèn 102.899 150.703 194.521 200.331 221.590 Taoyuan
21. Tali Dàlǐ 77.908 132.039 176.860 189.945 210.290 Taichung
22. Pingtung Píngdōng 189.347 212.335 215.245 216.425 201.640 Pingtung
23. Luchou Lúzhōu 48.568 112.560 169.316 189.403 200.700 New Taipei
24. Hsichih Xīzhǐ 67.996 97.261 165.143 178.846 196.150 New Taipei
25. Pate Bādé 95.934 135.897 166.355 171.697 187.848 Taoyuan
26. Taiping Tàipíng 75.953 122.923 167.907 171.139 186.270 Taichung
27. Shulin Shùlín 77.378 115.581 156.159 162.476 184.329 New Taipei
28. Chupei Zhúbeǐ 57.119 67.178 92.814 119.720 176.600 Hsinchu
29. Fengyuen Fēngyuán 128.944 154.175 161.589 164.051 166.780 Taichung
30. Danshui Dànshuǐ 66.589 85.980 119.533 129.898 162.441 Taoyuan
31. Yangmei Yángméi 82.341 98.943 131.694 140.641 161.301 Taoyuan
32. Luchu Lúzhú 49.053 58.156 103.095 127.765 155.626 Taoyuan
33. Kueishan Guīshān 74.779 95.756 115.466 129.846 145.706 Taoyuan
34. Yuenlin Yuánlín 104.436 122.635 126.800 126.175 124.900 Changhua
35. Lungtan Lóngtán 61.312 82.698 107.055 112.072 118.648 Taoyuan
36. Taliao Dàliáo 82.044 96.336 115.396 109.607 111.675 Kaohsiung
37. Touliu Dǒulìu 83.207 91.030 101.690 104.918 108.400 Yunlin
38. Taitung Táidōng 110.721 108.086 110.894 110.559 106.400 Taitung
39. Hualien Huālián 103.625 107.504 108.103 109.573 105.030 Hualien
40. Nantou Nántóu 85.273 98.634 104.563 105.506 103.690 Nantou

Lien externe[modifier | modifier le code]

Sur les autres projets Wikimedia :