Anbyŏn

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Coopérative fermière à Anbyon.

Anbyŏn (안변군 ; 安邊郡) est un arrondissement de Corée du Nord situé dans la province du Kangwŏn.

Divisions administratives[modifier | modifier le code]

L'arrondissement d'Anbyŏn est constitué d'une cité (ŭp), deux districts pour travailleurs (rodongjagu) et de vingt-huit villages (ri).

Cité[modifier | modifier le code]

 • Anbyŏn (안변읍 ; 安邊邑)

Districts pour travailleurs[modifier | modifier le code]

 • Apkang (앞강노동자구 ; 앞강勞動者區), anciennement Chungang (중앙리 ; 中央里)
 • Ryongdae (룡대노동자구 ; 龍大勞動者區)

Villages[modifier | modifier le code]

 • Ch'ŏnsam (천삼리 ; 泉三里)
 • Chungp'yŏng (중평리 ; 中坪里)
 • Hakch'ŏn (학천리 ; 鶴川里)
 • Hwasan (화산리 ; 花山里)
 • Kwap'yŏng (과평리 ; 果坪里)
 • Mihyŏn (미현리 ; 美峴里)
 • Mop'ung (모풍리 ; 茅豊里)
 • Munsu (문수리 ; 文須里)
 • Naesan (내산리 ; 內山里)
 • Namgye (남계리 ; 南溪里)
 • Ogye (오계리 ; 梧溪里)
 • Ok (옥리 ; 玉里)
 • Paehwa (배화리 ; 培花里)
 • Paeyang (배양리 ; 培養里)
 • Pisan (비산리 ; 比山里)
 • Pongsan (봉산리 ; 峰山里)
 • P'unghwa (풍화리 ; 豊花里)
 • Ryŏngsin (령신리 ; 靈新里)
 • Ryongsŏng (룡성리 ; 龍城里)
 • Ryukhwa (륙화리 ; 六瓦里)
 • Samsŏng (삼성리 ; 三成里)
 • Sangŭm (상음리 ; 桑陰里)
 • Sap'yŏng (사평리 ; 沙坪里)
 • Sinhwa (신화리 ; 新花里)
 • Songsan (송산리 ; 松山里)
 • Suraktong (수락동리 ; 水落洞里)
 • Tongp'o (동포리 ; 東浦里)
 • Wŏlrang (월랑리 ; 月浪里)

Historique des députations de la circonscription d'Anbyŏn (476e)[modifier | modifier le code]