Résultats de la recherche

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Cherchez Zygmunt Sułowski sur un des projets-frères de Wikipédia :

L'article « Zygmunt Sułowski » n'existe pas sur ce wiki !
Vous souhaitez le créer ? Vérifiez auparavant que le sujet n'a pas déjà été traité dans les résultats ci-dessous, puis assurez-vous qu'il est admissible dans l'encyclopédie.
Pour créer « Zygmunt Sułowski », suivez le guide !

 • Jerzy Obrycki Henryk Ostachiewicz Henryk Sadomski Jan Sopyło Kazimierz Sułowski Wacław Szyszkowski Henryk Wasiłowski Wacław Witkowski Les sourds ayant
  11 Kio (1 024 mots) - 4 septembre 2018 à 17:58

Affichage des résultats provenant de la Wikipédia en polonais.

 • Zygmunt Sułowski (ur. 2 maja 1920 w Lublinie, zm. 12 lutego 1995 tamże) – polski historyk, w latach 1974-1981 dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego
  4 Kio (422 mots) - 12 août 2018 à 10:15
 • 1560-1618), opat komendatoryjny w Tyńcu Tadeusz Jan Sułowski (1874-1952), inżynier, elektrotechnik, przemysłowiec Zygmunt Sułowski (1920-1995), historyk
  349 octet (39 mots) - 18 janvier 2013 à 05:27
 • Tadeusz Jan Sułowski (ur. 28 października 1874 w Warszawie, zm. 16 lipca 1952) – polski inżynier elektryk, przedsiębiorca, wieloletni dyrektor zarządzający
  3 Kio (284 mots) - 23 janvier 2018 à 07:59
 • 2014-03-16]. Kolejarze Brochowscy. Krasnale.pl. [dostęp 2014-08-27]. Zygmunt Sobolewski: Kolejarskie Świętowanie ‘2013. Dwutygodnik „Wolna Droga”. [dostęp
  173 Kio (2 749 mots) - 6 septembre 2018 à 21:38
 • złączyło się z przyrostkiem dzierżawczym -in, dając nazwę Lublin. Zygmunt Sułowski wyraził przypuszczenie o łączeniu Lublina z imieniem Lubel (Lubelnia)
  94 Kio (7 559 mots) - 18 septembre 2018 à 12:50
 • Równocześnie Zygmunt Jaxa-Chamiec organizował spółkę Polskie Radio, jego wspólnikami zostali: dyrektor koncernu Siła i Światło – Tadeusz Sułowski, polityk
  10 Kio (980 mots) - 12 août 2018 à 15:04
 • otwarciu przemawiał także prezes zarządu PR inż. Tadeusz Sułowski oraz dyrektor PR dr Zygmunt Chamiec. Z powodu braku własnej stacji nadawczej, Polskie
  24 Kio (2 486 mots) - 18 juillet 2018 à 16:49
 • Stanisław Witek: Cudzołóstwo. W: Encyklopedia katolicka. Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski, Feliks Gryglewicz (red.). T. 3. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego
  16 Kio (1 490 mots) - 13 août 2018 à 17:51
 • Środkowo-Wschodniej" Lublin 20-22 października 1992 roku, red. nauk. Zygmunt Sułowski, Jan Skarbek, Lublin: IEŚ-W 1995. Białoruś, Czechosłowacja, Litwa,
  6 Kio (636 mots) - 23 janvier 2018 à 06:48
 • złączyło się z przyrostkiem dzierżawczym -in, dając nazwę Lublin. Zygmunt Sułowski wyraził przypuszczenie o łączeniu Lublina z imieniem Lubel (Lubelnia)
  80 Kio (8 099 mots) - 16 juillet 2018 à 12:59
 • Pałac w Dreźnie (niezachowany) Zapomniani książęta? Sułowscy w XVIII-XX wieku, red. Grzegorz Madej, Dariusz Nawrot, Katowice 2016 Grzegorz
  24 Kio (2 628 mots) - 12 septembre 2018 à 08:10
 • jako asystent, zaś 1978 starszy asystent. Doktorat (1982; promotor: Zygmunt Sułowski) i habilitacja (1997) tamże. Profesor nauk humanistycznych od 2015
  4 Kio (285 mots) - 7 février 2018 à 01:14
 • (Rejestracja ruchu naturalnego ludności w Lubelskiem w XIX wieku; promotor: Zygmunt Sułowski). Zatrudniona na KUL od 1963 jako asystent, od 1965 starszy asystent
  4 Kio (397 mots) - 22 janvier 2018 à 19:20
 • T. 1: A i Ω-Baptyści, red. Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszczyk, Zygmunt Sułowski, Lublin: TNKUL, 1973, k. 538. Krystyna Durakiewicz. Ręką mistrza Andrzeja
  3 Kio (316 mots) - 7 février 2018 à 10:37
 • Jacek Zygmunt Sawicki: VII Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej „Obroża”. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 73. Jacek Zygmunt Sawicki:
  29 Kio (2 661 mots) - 18 septembre 2018 à 15:51
 • Polskę – sierpień 1994”. Maria Sułowska-Dmochowska poświęciła Batalionowi „Odwet II” dwie książki: Maria Sułowska-Dmochowska: II Batalion Szturmowy
  16 Kio (1 418 mots) - 12 mars 2018 à 19:32
 • Chorwaci czescy Plemiona czeskie Plemiona polskie Słowianie zachodni Zygmunt Sułowski, Chorwaci czescy, w: Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny
  2 Kio (200 mots) - 15 mars 2017 à 22:14
 • Naukowego KUL. Inicjatorami byli: Jerzy Kłoczowski, Marzena Pollakówna i Zygmunt Sułowski. Od 1968 r. jest samodzielną jednostką naukowo-badawczą KUL. W roku
  3 Kio (203 mots) - 12 août 2018 à 14:37
 • t. 1: A i Ω - Baptyści, red. Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski, Lublin: 1973, k. 1003-1004.Kontrola autorytatywna (osoba):ISNI: 0
  2 Kio (275 mots) - 29 août 2017 à 09:44
 • Bolcewicza, 1897. Zygmunt Celichowski: Jan Długosz, "Insignia seu clenodia regis et regni Poloniae.Z kodeksu kórnickiego.". Poznań: Zygmunt Celichowski, 1885
  12 Kio (627 mots) - 14 février 2018 à 00:04
 • wędrówkowego E11, Słubice – Drzecin – Stare Biskupice – rez. „Torfowiska Sułowskie” – Sułów – Kowalów – Drzeńsko – Lubiechnia Wielka – Lubiechnia Mała –
  71 Kio (5 988 mots) - 13 septembre 2018 à 23:58
Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/wiki/Spécial:Recherche ».