Résultats de la recherche

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Essayez avec cette orthographe : czersk polskie seminario geograficzne
Cherchez Czesko-polskie seminarium geograficzne sur un des projets-frères de Wikipédia :

L'article « Czesko-polskie seminarium geograficzne » n'existe pas sur ce wiki !
Vous souhaitez le créer ? Vérifiez auparavant que le sujet n'a pas déjà été traité dans les résultats ci-dessous, puis assurez-vous qu'il est admissible dans l'encyclopédie.
Pour créer « Czesko-polskie seminarium geograficzne », suivez le guide !

Il n’y a pas de résultats correspondant à la requête sur ce site.

Affichage des résultats provenant de la Wikipédia en polonais.

 • 260-261 S. Rospond, Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa-Wrocław 1951 John Dornberg
  40 Kio (3 650 mots) - 25 juillet 2018 à 18:15
 • Naukowa Instytutu nadała mu stopień doktora nauk geograficznych na podstawie rozprawy pt. „Geograficzne aspekty zróżnicowania między napływami migracyjnymi
  16 Kio (1 730 mots) - 12 août 2018 à 19:59
 • hierarchii tym, którzy reprezentowali stanowisko odmienne. W greckokatolickim seminarium we Lwowie popularyzował poglądy moskalofilskie oraz sympatie dla prawosławia
  47 Kio (4 783 mots) - 13 août 2018 à 18:05
 • przez Kolegium: Międzynarodowa Szkoła Młodych Historyków Seminarium Polsko-Litewskie Seminarium Polsko-Czeskie Wydawnictwo KEW doroczna konferencja Polska
  5 Kio (326 mots) - 30 juin 2018 à 13:41
 • Na Stradomiu znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy Wincentego à Paulo (CM) oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej w
  16 Kio (1 327 mots) - 27 juillet 2018 à 13:24
 • warunkiem ukończenia wyższych studiów teologicznych na uniwersytecie oraz Seminarium Duchownego i zdania Egzamin Kościelny dopuszczającego do święceń. Święcenia
  10 Kio (709 mots) - 11 mai 2018 à 16:03
 • Klub Tańca Współczesnego oraz klub szachowy. Oferuje dostęp do licznych seminariów, spotkań, zajęć ruchowych dla kobiet oraz siłowni. Dom Kultury „Chemik”
  17 Kio (1 334 mots) - 18 janvier 2018 à 12:17
 • przyrody i geografii, a w obozach jenieckich prowadził kursy przyrodnicze i geograficzne dla współosadzonych. Po zwolnieniu i powrocie do niepodległej Polski
  15 Kio (1 196 mots) - 12 août 2018 à 22:05
 • Kościoła Starokatolickiego na Słowacji może być mężczyzna, który ukończył Seminarium Biskupie w Nitrze i który uzyskał akceptację władz kościelnych oraz przynajmniej
  11 Kio (791 mots) - 5 mars 2017 à 02:37
 • wcześniej bohemistyczną, o bułgarystykę i serbochorwatystykę i prowadził seminaria obejmujące prawie wszystkie języki słowiańskie, ze szczególnym uwzględnieniem
  15 Kio (1 378 mots) - 21 janvier 2018 à 17:26
 • katolikami w 1861. W Bielsku powstało pierwsze w całej monarchii ewangelickie seminarium nauczycielskie, tutaj drukowano prasę ewangelicką, tutaj też stanął jeden
  135 Kio (14 034 mots) - 14 juillet 2018 à 12:53
 • Zbiór Seminarium Quebecu 2007 Neighbours – krótkometrażowy film na jednej rolce Normana McLarena 2009 Zbiór dokumentów związanych z odkryciem insuliny
  215 Kio (6 170 mots) - 7 août 2018 à 15:45
 • reformacji (bracia czescy). Prowadzili oni archiwum, bibliotekę, szkołę oraz seminarium, a do ich dyspozycji oddano w 1555 kościół. Miasto położone było w 1580
  49 Kio (4 788 mots) - 13 août 2018 à 12:54
 • wznowiono działalność wydawniczą i reaktywowano seminarium duchowne w Krakowie. W 1949 roku seminarium przeniesiono do Bielska-Białej, a w 1959 roku do
  29 Kio (2 526 mots) - 13 août 2018 à 01:04
 • sportowych jak np. 'Turniej piłki nożnej juniorów im. S. Żurowskiego’, Seminaria szkoleniowe 'Funakoshi Shotokan Karate’ czy 'Polsko-Czeskie mistrzostwa
  25 Kio (2 294 mots) - 13 août 2018 à 12:59
 • wykorzystywano go do celów oświatowych. Do 1925 r. mieściło się w nim seminarium nauczycielskie, następnie szkoła przygotowawcza dla dziewcząt, a po niej
  17 Kio (1 563 mots) - 13 août 2018 à 12:42
 • utrzymuje żywe kontakty z nauką polską. Od 2002 r. odbywa się comiesięczne Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, skupiające każdorazowo od kilkudziesięciu
  26 Kio (2 852 mots) - 15 mai 2018 à 09:20
 • Stanach Zjednoczonych. Duchownym PNKK może być mężczyzna, który ukończył Seminarium Teologiczne im. Girolamo Savonaroli w Scranton oraz uzyskał akceptację
  29 Kio (2 478 mots) - 8 août 2018 à 00:14
 • zagranicy odbywa się konkurs główny, a także liczne warsztaty, koncerty i seminaria tematyczne. Głubczyckie Dni KulturySzereg imprez kulturalnych takich
  35 Kio (3 345 mots) - 13 août 2018 à 17:02
 • z 1567 r., po 1920 r. willa, ul. Spacerowa 10, z 1860 r. Katolickie Seminarium Nauczycielskie, ob. centrum kultury, pl. Staromłyński 5, z 1886 r. dom
  20 Kio (1 597 mots) - 13 août 2018 à 12:24
 • lokalną i regionalną, za współtworzenie spotkań naukowych pod nazwą Tyskie Seminaria Majowe, dzięki którym Tychy, nie będąc wielkim ośrodkiem akademickim,
  73 Kio (6 235 mots) - 13 août 2018 à 12:10
Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/wiki/Spécial:Recherche ».