Résultats de la recherche

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Résultats affichés pour czersk polskie seminario geograficzne. Rechercher Czesko-polskie seminarium geograficzne à la place.
Cherchez Czesko-polskie seminarium geograficzne sur un des projets-frères de Wikipédia :

L'article « Czesko-polskie seminarium geograficzne » n'existe pas sur ce wiki !
Vous souhaitez le créer ? Vérifiez auparavant que le sujet n'a pas déjà été traité dans les résultats ci-dessous, puis assurez-vous qu'il est admissible dans l'encyclopédie.
Pour créer « Czesko-polskie seminarium geograficzne », suivez le guide !

Il n’y a pas de résultats correspondant à la requête sur ce site.

Affichage des résultats provenant de la Wikipédia en polonais.

 • s. 260-261 S. Rospond, Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa-Wrocław 1951 John Dornberg
  40 Kio (3 651 mots) - 25 juillet 2018 à 17:15
 • wcześniej bohemistyczną, o bułgarystykę i serbochorwatystykę i prowadził seminaria obejmujące prawie wszystkie języki słowiańskie, ze szczególnym uwzględnieniem
  15 Kio (1 386 mots) - 21 janvier 2018 à 16:26
 • hierarchii tym, którzy reprezentowali stanowisko odmienne. W greckokatolickim seminarium we Lwowie popularyzował poglądy moskalofilskie oraz sympatie dla prawosławia
  47 Kio (4 791 mots) - 13 août 2018 à 17:05
 • warunkiem ukończenia wyższych studiów teologicznych na uniwersytecie oraz Seminarium Duchownego i zdania Egzamin Kościelny dopuszczającego do święceń. Święcenia
  10 Kio (709 mots) - 11 mai 2018 à 15:03
 • Klub Tańca Współczesnego oraz klub szachowy. Oferuje dostęp do licznych seminariów, spotkań, zajęć ruchowych dla kobiet oraz siłowni. Dom Kultury „Chemik”
  17 Kio (1 360 mots) - 13 octobre 2018 à 18:33
 • Naukowa Instytutu nadała mu stopień doktora nauk geograficznych na podstawie rozprawy pt. „Geograficzne aspekty zróżnicowania między napływami migracyjnymi
  16 Kio (1 737 mots) - 2 septembre 2018 à 01:26
 • przez Kolegium: Międzynarodowa Szkoła Młodych Historyków Seminarium Polsko-Litewskie Seminarium Polsko-Czeskie Wydawnictwo KEW doroczna konferencja Polska
  5 Kio (326 mots) - 30 juin 2018 à 12:41
 • przyrody i geografii, a w obozach jenieckich prowadził kursy przyrodnicze i geograficzne dla współosadzonych. Po zwolnieniu i powrocie do niepodległej Polski
  15 Kio (1 199 mots) - 15 octobre 2018 à 22:55
 • Kościoła Starokatolickiego na Słowacji może być mężczyzna, który ukończył Seminarium Biskupie w Nitrze i który uzyskał akceptację władz kościelnych oraz przynajmniej
  11 Kio (791 mots) - 5 mars 2017 à 01:37
 • Na Stradomiu znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy Wincentego à Paulo (CM) oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej w
  16 Kio (1 327 mots) - 27 juillet 2018 à 12:24
 • katolikami w 1861. W Bielsku powstało pierwsze w całej monarchii ewangelickie seminarium nauczycielskie, tutaj drukowano prasę ewangelicką, tutaj też stanął jeden
  135 Kio (14 036 mots) - 29 novembre 2018 à 12:54
 • Zbiór Seminarium Quebecu 2007 Neighbours – krótkometrażowy film na jednej rolce Normana McLarena 2009 Zbiór dokumentów związanych z odkryciem insuliny
  216 Kio (6 208 mots) - 11 novembre 2018 à 13:32
 • reformacji (bracia czescy). Prowadzili oni archiwum, bibliotekę, szkołę oraz seminarium, a do ich dyspozycji oddano w 1555 kościół. Miasto położone było w 1580
  49 Kio (4 723 mots) - 16 novembre 2018 à 12:06
 • sportowych jak np. 'Turniej piłki nożnej juniorów im. S. Żurowskiego’, Seminaria szkoleniowe 'Funakoshi Shotokan Karate’ czy 'Polsko-Czeskie mistrzostwa
  26 Kio (2 346 mots) - 1 décembre 2018 à 08:15
 • wykorzystywano go do celów oświatowych. Do 1925 r. mieściło się w nim seminarium nauczycielskie, następnie szkoła przygotowawcza dla dziewcząt, a po niej
  17 Kio (1 576 mots) - 30 octobre 2018 à 21:56
 • zagranicy odbywa się konkurs główny, a także liczne warsztaty, koncerty i seminaria tematyczne. Głubczyckie Dni Kultury Szereg imprez kulturalnych takich
  35 Kio (3 390 mots) - 22 novembre 2018 à 17:24
 • wznowiono działalność wydawniczą i reaktywowano seminarium duchowne w Krakowie. W 1949 roku seminarium przeniesiono do Bielska-Białej, a w 1959 roku do
  30 Kio (2 637 mots) - 6 décembre 2018 à 22:50
 • utrzymuje żywe kontakty z nauką polską. Od 2002 r. odbywa się comiesięczne Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, skupiające każdorazowo od kilkudziesięciu
  27 Kio (2 884 mots) - 2 octobre 2018 à 12:15
 • kadencję rektorską. Od 1728 roku istniało na uniwersytecie ewangelickie „Seminarium Polskie”, które działało aż do lat 30. XX i wykształciło wielu pastorów
  58 Kio (5 219 mots) - 17 novembre 2018 à 19:32
 • XII 1849 r. w Nowym Żmigrodzie – zm. 1914 r.) – profesor, wykładowca w Seminarium Duchownym w Tarnowie, teolog, homileta, wielokrotny poseł. Edward Nowak
  29 Kio (2 923 mots) - 5 novembre 2018 à 22:46
 • Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy przy Prawosławnym Seminarium Duchownym przy ul. Paryskiej. Ponadto przy ul. Zakopiańskiej znajduje
  77 Kio (6 127 mots) - 14 novembre 2018 à 15:05
Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/wiki/Spécial:Recherche ».