Résultats de la recherche

Aller à : navigation, rechercher

Cherchez Bolesław Faron sur un des projets-frères de Wikipédia :

L'article « Bolesław Faron » n'existe pas sur ce wiki !
Vous souhaitez le créer ? Vérifiez auparavant que le sujet n'a pas déjà été traité dans les résultats ci-dessous, puis assurez-vous qu'il est admissible dans l'encyclopédie.
Pour créer « Bolesław Faron », suivez le guide !

 • déportée et morte au camp de concentration de Stutthof Katarzyna Celestyna Faron (1913–1944), déportée et morte au camp de concentration d'Auschwitz Maria
  11 Kio (1 300 mots) - 11 septembre 2017 à 14:59
 • Lampert 1894-1944 Prêtre autrichien, martyr 6. Bienheureuse Célestine Faron 1913-1944 Religieuse polonaise des Petites servantes de l'Immaculée Conception
  109 Kio (369 mots) - 29 avril 2018 à 16:04

Affichage des résultats provenant de la Wikipédia en polonais.

 • Bolesław Faron (ur. 17 lutego 1937 w Czarnym Potoku) – polski naukowiec, profesor, historyk literatury polskiej, krytyk, publicysta, polityk, przedsiębiorca
  12 Kio (795 mots) - 7 avril 2018 à 13:33
 • Bolesław Faron (ur. 1937) – historyk literatury polskiej Katarzyna Celestyna Faron (1913-1944) – zakonnica. błogosławiona Ryszard Faron (ur. 1952) – polski
  343 octet (34 mots) - 18 janvier 2013 à 05:27
 • Korta-Wyrzycka Kolegium Redakcyjne Józef Baran Anna Chudzińska Edward Chudziński Bolesław Faron Ignacy Stanisław Fiut Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska Marek Sołtysik
  2 Kio (108 mots) - 11 juillet 2014 à 09:04
 • Gospodarki Przestrzennej. ISSN 1425-1922 ISSN 1425-1922.  Siostra Assumpta Faron: Ecce Homo. Historia obrazu. Kraków: 1998, s. 43-69. Franciszek Mróz. Pielgrzymowanie
  5 Kio (477 mots) - 18 janvier 2018 à 14:22
 • opowiadania wybrane, oprac. Bolesław Faron, Warszawa 1975, s. 132. Bolesław Faron, Posłowie [do:] Władysław..., dz. cyt., s.265. Faron B., Władysław Orkan
  4 Kio (368 mots) - 20 janvier 2018 à 02:24
 • należała do województwa nowosądeckiego. W Czarnym Potoku urodził się Bolesław Faron - profesor, historyk literatury, minister oświaty w latach 1981-1986
  5 Kio (192 mots) - 16 janvier 2018 à 15:50
 • Julia Rodzińska OP o. Karol Herman Stępień OFMCONV s. Katarzyna Celestyna Faron ks. Kazimierz Gostyński ks. Kazimierz Grelewski ks. Kazimierz Sykulski o
  5 Kio (452 mots) - 9 février 2018 à 10:27
 • Okres od 3 kwietnia 1980 do 12 lutego 1981 Przynależność polityczna Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Poprzednik Józef Tejchma Następca Bolesław Faron
  6 Kio (271 mots) - 19 mai 2018 à 20:58
 • dotąd tacy wybitni eksperci, w tym językoznawcy, jak Jerzy Bralczyk, Bolesław Faron, Andrzej Markowski, Jan Mazur, Jan Miodek, Walery Pisarek, Jerzy Podracki
  8 Kio (260 mots) - 22 février 2018 à 13:42
 • 1980 Krzysztof Kruszewski (PZPR) od 3 kwietnia 1980 do 12 lutego 1981 Bolesław Faron (PZPR) od 12 lutego 1981 do 6 listopada 1985 Joanna Michałowska-Gumowska
  11 Kio (981 mots) - 27 mars 2018 à 17:07
 • Dobrowa bł. Bogumiła Noiszewska (męczennica) bł. Bolesław Strzelecki (męczennik) bł. Bolesława Lament bł. Bronisław Komorowski (męczennik) bł. Bronisław
  21 Kio (1 081 mots) - 30 avril 2018 à 12:33
 • OFMCap., ks. Bolesław Strzelecki, o. Jan Antonin Bajewski OFMConv., ks. Józef Jankowski SAC, ks. Józef Kowalski SDB, s. Katarzyna Celestyna Faron, ks. Kazimierz
  14 Kio (795 mots) - 17 janvier 2018 à 13:21
 • studentka na obozie Krystyna Sznerr – pani Magda, członkini kadry obozu Ryszard Faron – student Grusznic Jadwiga Colonna-Walewska – kierowniczka dziekanatu Dorota
  7 Kio (520 mots) - 15 janvier 2018 à 07:29
 • turystyczna 1:50 000. Kraków: Compass, 2007. ISBN 978-83-89165-39-8. W. Orkan Komornicy i opowiadania wybrane, oprac. Bolesław Faron, Warszawa 1975, s. 132.
  2 Kio (166 mots) - 10 avril 2018 à 17:25
 • na stałe do Krakowa, skąd pochodzą jego założyciele: prof. dr hab. Bolesław Faron – aktualnie Dyrektor Niepublicznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli
  7 Kio (574 mots) - 23 avril 2018 à 13:58
 • Wspomnienie o Leonie Piwińskim, "Pamiętnik Literacki" 1946, z. 3/4 Bolesław Faron, Leon Piwiński jako krytyk prozy narracyjnej, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny
  2 Kio (206 mots) - 14 janvier 2015 à 12:36
 • do 24 października 1987 Przynależność polityczna Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Poprzednik Bolesław Faron Następca Henryk Bednarski Odznaczenia
  4 Kio (262 mots) - 1 mai 2018 à 16:25
 • literatury polskiej. Jest autorem lub współautorem (obok między innymi Bolesława Farona i Stanisława Burkota) artykułów z zakresu metodyki nauczania. Wydał
  8 Kio (419 mots) - 17 avril 2018 à 21:58
 • 1997, nr 11, s. 75. Faron Bolesław, Refleksje i diagnozy dwojga humanistów, „Nowa Polszczyzna 1997, nr 5, s. 59–60. Faron Bolesław, „Ruch Literacki 1997
  7 Kio (742 mots) - 10 mai 2018 à 13:13
 • pamięci, wstęp Piotr Augustynek, Wyd. ST POLART, Kraków 1999 Ona, wstęp Bolesław Faron, Kraków 2001, Wyd. J. T. Chełm – Kraków 2003 Pomiędzy, wstęp Jan Pieszczachowicz
  7 Kio (542 mots) - 22 janvier 2018 à 12:08
Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/wiki/Spécial:Recherche ».